Mezmurlar 120

120
120. Mezmur
Hac ilahisi[a]
1Sıkıntıya düşünce RAB'be seslendim;
Yanıtladı beni.
2Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan,
Aldatıcı dillerden!
3Ey aldatıcı dil,
RAB ne verecek sana,
Daha ne verecek?
4Yiğidin sivri oklarıyla
Retem çalısından alevli korlar!
5Vay bana, Meşek'te garip kaldım sanki,
Kedar çadırları arasında oturdum.
6Fazla kaldım
Barıştan nefret edenler arasında.
7Ben barış yanlısıyım,
Ama söze başladığımda,
Onlar savaşa kalkıyor!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.120 Yalan suçlamalarda bulunanlardan kurtulmak için edilen kişisel bir dua (bkz. Mez.5:9 ve ilgili not). Mezmurun teması, üç kısa kıta halinde gelişmektedir: Dua kısmı (Mez.120:1-2), düşmanlara yönelik sözler (Mez.120:3-4), içinde bulunulan şartlar hakkındaki ağıt (Mez.121:5-7).
Mez.120 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
120:1 RAB’be seslendim; Yanıtladı beni Bkz. Mez.120:5-7; Mez.118:5’e ait not.
120:2 yalancı dudaklardan, Aldatıcı dillerden Bkz. Mez.5:9’a ait not.
120:3 Daha ne verecek? Tanrı’nın düşmanlara vereceği cezanın kesinliğini ve sertliğini vurgulayan bir yemin biçimi (bkz. 1Sa.3:17 ve ilgili not).
120:4 sivri oklarıyla... alevli korlar Bkz. Mez.5:9’a ait not; Mez.64:3; Özd.16:27; Özd.25:18; Yer.9:8; Yak.3:6. Tanrı’nın vereceği karşılık buna uygun olacaktır (bkz. Mez.7:11-13; Mez.11:6; Mez.63:9-10; Mez.64:7-9 ve ilgili notlar). Retem çalısından Bir tür çöl bitkisi. Gövdesinden elde edilen kömür, oldukça sıcak ve uzun süre dayanan bir ateş üretir.
120:5 Meşek’te... Kedar İlki Asya İli’nin ortalarında (bkz. Yar.10:2’ye ait not), ikincisi iseArabistan’daydı (bkz. Yşa.21:16’ya ait not). İftiracıların saldırılarına maruz kalan mezmur yazarı, kendisini evinden uzak hissetmektedir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş