Mezmurlar 133

133
133. Mezmur
Davut'un hac ilahisi
1Ne iyi, ne güzeldir,
Birlik içinde kardeşçe yaşamak!
2Başa sürülen değerli yağ gibi,
Sakaldan, Harun'un sakalından
Kaftanının yakasına dek inen yağ gibi.
3Hermon Dağı'na yağan çiy
Siyon dağlarına yağıyor sanki.
Çünkü RAB orada bereketi,
Sonsuz yaşamı buyurdu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.133 Tanrı halkı arasındaki birliği öven ilahi.
Mez.133 başlık hac ilahisi Bkz. Mez.120-134’e ait not.
133:1 iyi... güzeldir Bkz. Mez.147:1.
133:2-3 Tanrı’nın sağladığı ruhsal bereketler, kâhinlerin tapınakta yaptıkları hizmetler aracılığıyla tüm halka akmaktadır (Çık.29:44-46; Lev.9:22-24; Say.6:23-26).
133:2 Mesh yağı (Çık.29:7; Lev.21:10), kâhinin bütünüyle kutsal hizmete adandığını simgeler (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Meshetmek, s.158). Benzer şekilde, Tanrı halkı arasındaki uyum, onları kutsar.
133:3 Hermon Dağı’na yağan çiy, Siyon dağlarına Hermon Dağı’na bolca yağan çiyin Siyon dağlarını verimli kılması gibi (bkz. Yar.27:28; Hag.1:10; Zek.Hag.8:12), Tanrı halkı arasındaki uyum da İsrail’i verimli hale getirecektir. yaşamı Bkz. Yas.30:15,Yas.30:19-20; Yas.32:47; Yu.17:20-26.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş