Mezmurlar 13

13
13. Mezmur
Müzik şefi için - Davut'un mezmuru
1Ne zamana dek, ya RAB,
Sonsuza dek mi beni unutacaksın?
Ne zamana dek yüzünü benden gizleyeceksin?
2Ne zamana dek içimde tasa,
Yüreğimde hep keder olacak?
Ne zamana dek düşmanım bana üstün çıkacak?
3Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,
Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.
4Düşmanlarım, “Onu yendik!” demesin,
Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.
5Ben senin sevgine güveniyorum,
Yüreğim kurtarışınla coşsun.
6Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,
Çünkü iyilik ettin bana.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.13 Ölümcül bir tehlikeden kurtulmak için RAB’be yakarış (bkz. Mez.13:3). Eğer RAB yardım etmezse, Davut’un düşmanlarının zafer kazanacağı kesindir (bkz. Mez.6’ya ait not).
Mez.13 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
13:1-2 Uzun süredir devam eden ciddi bir sorun nedeniyle yakılan ıstırap dolu ağıt.
13:1 Ne zamana dek...? Bkz. Mez.6:3’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. Yüzünü benden gizleyeceksin Bkz. Mez.27:9; Mez.30:7; Mez.44:24; Mez.69:17; Mez.88:14; Mez.102:2; Mez.104:29; Mez.143:7; ayrıca bkz. Mez.4:6 ve ilgili not; Mez.44:3; Mez.67:1; Mez.80:3,Mez.80:7,Mez.80:19; Mez.119:135.
13:2 Yüreğimde Bkz. Mez.5:9’a ait not.
13:4 Bkz. Mez.3:2’ye ait notlar.
13:5 sevgine Bkz. Mez.6:4’e ait not. Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not.
13:6 Bkz. Mez.7:17’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş