Mezmurlar 121

121
121. Mezmur
Hac ilahisi
1Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,
Nereden yardım gelecek?
2Yeri göğü yaratan
RAB'den gelecek yardım.
3O ayaklarının kaymasına izin vermez,
Seni koruyan uyuklamaz.
4İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.
5Senin koruyucun RAB'dir,
O sağ yanında sana gölgedir.
6Gündüz güneş,
Gece ay sana zarar vermez.
7RAB her kötülükten seni korur,
Esirger canını.
8Şimdiden sonsuza dek
RAB koruyacak gidişini, gelişini.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.121 Bu sözler, kervanda yol alan kişilerin birbiriyle konuşmaları veya tek bir kişiye ait olabilir. Mezmur, her ilk beyitteki temanın ardından gelen beyitle geliştirildiği dört beyitten meydana gelmektedir.
Mez.121 başlık Bkz. Mez.120-134’e ait not.
121:1 dağlara Siyon Dağı’nın da aralarında bulunduğu Yeruş alim’i çevreleyen dağlar (Mez.125:2) veya (Mez.87:1; Mez.133:3’te olduğu gibi) Siyon Dağı’nın kendisi.
121:2 Yeri göğü yaratan Bkz. Mez.124:8; Mez.134:3; ayrıca bkz. Mez.33:6; Mez.89:11-13; Mez.96:4-5; Mez.104:2-9; Mez.136:4-9.
121:5 sağ yanında Bkz. Mez.16:8 ve ilgili not. gölgedir Bkz. Mez.17:8’e ait not ; Mez.91:1.
121:6 güneş... ay Bkz. Yşa.4:5-6; Yşa.25:4-5; Yşa.49:10.
121:8 gidişini, gelişini Bkz. Yas.28:6.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş