Mezmurlar 106

106
106. Mezmur
(1Ta.16:34-36)
1 Övgüler sunun, RAB'be!
RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur.
2RAB'bin büyük işlerini kim anlatabilir,
Kim O'na yeterince övgü sunabilir?
3Ne mutlu adalete uyanlara,
Sürekli doğru olanı yapanlara!
4Ya RAB, halkına lütfettiğinde anımsa beni,
Onları kurtardığında ilgilen benimle.
5Öyle ki, seçtiklerinin gönencini göreyim,
Ulusunun sevincini,
Kendi halkının kıvancını paylaşayım.
6Atalarımız gibi biz de günah işledik,
Suç işledik, kötülük ettik.
7 Atalarımız Mısır'dayken
Yaptığın harikaları anlamadı,
Çok kez gösterdiğin sevgiyi anımsamadı,
Denizde, Kamış Denizi'nde başkaldırdılar.
8Buna karşın RAB gücünü göstermek için,
Adı uğruna kurtardı onları.
9 Kamış Denizi'ni azarladı, kurudu deniz,
Yürüdüler enginde O'nun öncülüğünde,
Çölde yürür gibi.
10Kendilerinden nefret edenlerin elinden aldı onları,
Düşmanlarının pençesinden kurtardı.
11Sular yuttu hasımlarını,
Hiçbiri kurtulmadı.
12 O zaman atalarımız O'nun sözlerine inandılar,
Ezgiler söyleyerek O'nu övdüler.
13Ne var ki, RAB'bin yaptıklarını çabucak unuttular,
Öğüt vermesini beklemediler.
14 Özlemle kıvrandılar çölde,
Tanrı'yı denediler ıssız yerlerde.
15Tanrı onlara istediklerini verdi,
Ama üzerlerine yıpratıcı bir hastalık gönderdi.
16 Onlar ordugahlarında Musa'yı,
RAB'bin kutsal kulu Harun'u kıskanınca,
17Yer yarıldı ve Datan'ı yuttu,
Aviram'la yandaşlarının üzerine kapandı.
18Ateş kavurdu onları izleyenleri,
Alev yaktı kötüleri.
19 Bir buzağı heykeli yaptılar Horev'de,
Dökme bir puta tapındılar.
20Tanrı'nın yüceliğini,
Ot yiyen öküz putuna değiştirdiler.
21Unuttular kendilerini kurtaran Tanrı'yı,
Mısır'da yaptığı büyük işleri,
22Ham ülkesinde yarattığı harikaları,
Kamış Denizi kıyısında yaptığı müthiş işleri.
23Bu yüzden onları yok edeceğini söyledi Tanrı,
Ama seçkin kulu Musa O'nun önündeki gedikte durarak,
Yok edici öfkesinden vazgeçirdi O'nu.
24 Ardından hor gördüler güzelim ülkeyi,
Tanrı'nın verdiği söze inanmadılar.
25Çadırlarında söylendiler,
Dinlemediler RAB'bin sesini.
26-27 Bu yüzden RAB elini kaldırdı
Ve çölde onları yere sereceğine,
Soylarını ulusların arasına saçacağına,
Onları öteki ülkelere dağıtacağına ant içti.
28 Sonra Baal-Peor'a bel bağladılar,
Ölülere sunulan kurbanları yediler.
29Öfkelendirdiler RAB'bi yaptıklarıyla,
Salgın hastalık çıktı aralarında.
30Ama Pinehas kalkıp araya girdi,
Felaketi önledi.
31Bu doğruluk sayıldı ona,
Kuşaklar boyu, sonsuza dek sürecek bu.
32 Yine RAB'bi öfkelendirdiler Meriva suları yanında,
Musa'nın başına dert açıldı onlar yüzünden;
33Çünkü onu sinirlendirdiler,
O da düşünmeden konuştu.
34 RAB'bin onlara buyurduğu gibi
Yok etmediler halkları,
35Tersine öteki uluslara karıştılar,
Onların törelerini öğrendiler.
36Putlarına taptılar,
Bu da onlara tuzak oldu.
37 Oğullarını, kızlarını
Cinlere kurban ettiler.
38 Kenan putlarına kurban olsun diye
Oğullarının, kızlarının kanını,
Suçsuzların kanını döktüler;
Ülke onların kanıyla kirlendi.
39Böylece yaptıklarıyla kirli sayıldılar,
Vefasız duruma düştüler töreleriyle.
40 RAB'bin öfkesi parladı halkına karşı,
Tiksindi kendi halkından.
41Onları ulusların eline teslim etti.
Onlardan nefret edenler onlara egemen oldu.
42Düşmanları onları ezdi,
Boyun eğdirdi hepsine.
43RAB onları birçok kez kurtardı,
Ama akılları fikirleri başkaldırmaktaydı
Ve alçaltıldılar suçları yüzünden.
44RAB yine de ilgilendi sıkıntılarıyla
Yakarışlarını duyunca.
45Antlaşmasını anımsadı onlar uğruna,
Eşsiz sevgisinden ötürü vazgeçti yapacaklarından.
46Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine.
47 Kurtar bizi, ey Tanrımız RAB,
Topla bizi ulusların arasından.
Kutsal adına şükredelim,
Yüceliğinle övünelim.
48Öncesizlikten sonsuza dek,
İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!
Bütün halk, “Amin!” desin.
RAB'be övgüler olsun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.106 İsrailliler’in isyanlarla dolu uzun tarihinin itirafı ve Tanrı’nın bir kez daha halkını kurtarması için edilen duadır (bkz. Mez.78; 105; krş. Neh.9:5-37). Mezmur İbranice’de, Mısır’dan çıkışa ve çölde yolculuğa ayrılmış on dört şiirsel dizeyle başlar (Neh.106:6-18) ve İsrailliler’in vaat edilmiş topraklarda geçirdiği dönemi anlatan on dört şiirsel dizeyle sona erer (Neh.106:34-46). Aradaki ayetler (Neh.106:19-33), 6-4-6 dizelik üç kıta oluşturur.Altı dizelik iki kıtada, İsrailliler’in çöl döneminde yaptıkları putperestlik hatırlatılır (altın buzağı, Neh.106:19-23; Baal-Peor, Neh.106:28-33); ortadaki kıta (Neh.106:24-27) ise, İsrailliler’in vaat edilmiş topraklara girmeyi reddetmesi ve RAB’bin o kuşağı cezalandırması hakkındadır (bkz. İbr.3:16-19 ve ilgili not).
106:1 Yahudi törenlerinin geleneksel övgü çağrısı (bkz. Mez.107:1; Mez.118:1,Mez.118:29; Mez.136:1). Sevgisi Bkz. Mez.6:4’e ait not.
106:2 övgü Bkz. Mez.106:47; ayrıca bkz. Mez.9:1’e ait not.
106:3 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not. adalete... doğru olanı Bkz. Mez.36:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.119:121’e ait not. Bu ayet Mez.106:2’de ortaya atılan soruya yanıt niteliğindedir.
106:4 halkına lütfettiğinde Bkz. Mez.106:44-46.
106:7,22 harikaları Bkz. Mez.9:1’e ait not.
106:12 Ezgilerle... övdüler Bkz. Çık.15:1-21.
106:13-15 Bkz. Çık.16 ve Say.11. bölümler.
106:16-18 Bkz. Say.16:1-35.
106:19-23 Bkz. Çık.32-34. bölümler.
106:19 Horev’de Bkz. Çık.3:1’e ait not.
106:22 Ham ülkesinde Bkz. Mez.78:51 ve ilgili not.
106:23 gedikte durarak Bkz. Çık.32:11-14,Çık.32:31-32; Hez.22:30. öfkesinden Bkz. Mez.2:5’e ait not.
106:24-27 Bkz. İsrail halkının vaat edilmiş toprakların sınırında sergiledikleri imansızlık ve RAB’bin yargısı, Say.14:1-35.
106:24 güzelim ülkeyi Bkz. Yer.3:19; Yer.12:10; Zek.Yer.7:14; ayrıca bkz. Yas.8:7-9; Hez.20:6.
106:26-27 ülkelere dağıtacağına Bkz. Lev.26:33; Yas.28:36-37,Yas.28:64 ve ilgili not; Hez.20:23.
106:28-31 Bkz. Say.25:1-13.
106:28 bel bağladılar Bkz. Say.25:3,Say.25:5.
106:31 doğruluk sayıldı ona Bkz. Yar.15:6; Say.25:7-8. Kuşaklar boyu Mezmur yazarı, “kalıcı kâhinlik antlaşması”ndan söz etmektedir (Say.25:13).
106:32-33 Bkz. Meriva’daki yakınma ve Musa’nın kaybı, Say.20:2-13.
106:32 Meriva Bkz. Çık.17:7’ye ait not.
106:34-39 İsrailliler’in hâkimler döneminden Babil sürgününe kadar geçen zaman içinde vaat edilmiş topraklardaki isyanlarının genel bir tanımı.
106:36 tuzak oldu Bkz. Çık.23:33; Yas.7:16; Hak.2:1-3; Hak.8:27.
106:37 Cinlere Bu sözcüğün İbranicesi, buradan başka yalnızca Yas.32:17’de geçer ve ‘putlar’ anlamında kullanılır.
106:38 Bkz. Yer.19:4-5. kirlendi Ülke masumların öldürülmesiyle kirletilmişti (bkz. Say.35:33).
106:39 kirli sayıldılar Bkz. Lev.18:24; Yer.2:23; Hez.20:30-31; Hez.22:3-4. Vefasız duruma düştüler Bkz. Çık.34:15.
106:40-46 Tanrı’nın başkaldıran halkına karşı aldığı sert kararlar (Mez.106:40-43) ve bu kararları alırken antlaşmasını anımsaması (Mez.106:44-46) konu edilir. Tanrı’nın antlaşmasının bozulması sonucunda gelecek cezaları çağrıştırmaktadır (bkz. Lev.26:25).
106:40 öfkesi Bkz. Mez.2:5’e ait not. Tiksindi Bkz. Mez.5:6.
106:44 Yakarışlarını duyunca Bkz. Çık.2:23; Hak.3:9,Hak.3:15; Hak.4:3; Hak.6:6-7; Hak.10:10; 2Ta.20:6-12; Neh.9:27-28.
106:45 Antlaşmasını anımsadı Bkz. Mez.105:8-9,Mez.105:42; Çık.2:24; Lev.26:42,Lev.26:45. sevgisinden Bkz. Mez.6:4’e ait not.
106:46 Merhamet koydu onları tutsak alanların yüreğine Bkz. 1Kr.8:50; 2Ta.30:9; Ezr.9:9; Yer.42:12.
106:47 Bkz. 1Ta.16:35; ayrıca bkz. Giriş; 1Ta.106:4’e ait not. adına Bkz. Mez.5:11’e ait not.
106:48 Mezmurun ve Mezmurlar’ın dördüncü kitabının sonunda, ilahi olarak söylenen (bkz. Mez.41:13 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.106’ya ait not) geleneksel övgü sözleri (bkz. 1Ta.16:36). Amin! Bkz. Yas.27:15 ve ilgili not; 1Ta.16:36; Neh.5:13; Yer.11:5; Rom.1:25 ve ilgili not; 1Ko.14:16.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş