Mezmurlar 98

98
98. Mezmur
Mezmur
1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.
Çünkü harikalar yaptı,
Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.
2RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,
Zaferini bildirdi.
3İsrail halkına sevgisini,
Sadakatini anımsadı;
Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.
4Sevinç çığlıkları yükseltin RAB'be, ey yeryüzündekiler!
Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!
5Lirle ezgiler sunun RAB'be,
Lir ve müzik eşliğinde!
6Boru ve borazan eşliğinde
Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.
7Gürlesin deniz ve içindekiler,
Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.
8-9El çırpsın ırmaklar,
Sevinçle haykırsın dağlar
RAB'bin önünde!
Çünkü O geliyor
Yeryüzünü yönetmeye.
Dünyayı adaletle,
Halkları doğrulukla yönetecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.98 RAB’bin adil yönetimini sevinçle övmek için yapılan çağrı (bkz. Mez.93’e ait not). Mezmurun başı ve sonu Mez.96’yı anımsatır (bkz. Mez.96’ya ait not). Yapılan bu çağrı, mezmurun üç kıtası boyunca gittikçe daha geniş kitleleri kapsamaktadır: (1) Tapınakta tapınan topluluk; (2) yeryüzündeki tüm insanlar; (3) yaratılışın tümü. Birinci kıtada, Tanrı’nın İsrailliler için geçmişte yaptığı harikalar anımsatılır (Mez.98:1); son kıtada ise O’nun gelecekte tüm dünyayı adaletle yöneteceğinden söz edilir.
98:1 Yeni bir ezgi Bkz. Mez.33:3’e ait not. harikalar Bkz. Mez.9:1’e ait not.
98:2 Tanrı, halkı için yaptıklarıyla kendini uluslara tanıtır (bkz. Mez.46:10’a ait not; Mez.77:14; ayrıca bkz. Yşa.52:10).
98:3 sevgisini... Sadakatini Bkz. Mez.6:4 ve Mez.36:5’e ait notlar.
98:4-6 Yeryüzünün tümüne övgüye katılma çağrısı. Kıtanın başı ve sonu, “sevinç çığlıkları” ifadesiyle çevrelenmektedir.
98:4 Bkz. Mez.100:1. yeryüzündekiler Bkz. Mez.96:1’e ait not: ayrıca bkz. Mez.99:1.
98:5 Lirle Bkz. Yar.31:27’ye ait not.
98:6 Boru Borazanlardan daha yaygın kullanılırdı (bkz. Mez.47:5; Mez.81:3; Mez.150:3; bkz. Yoe.2:1’e ait not). borazan Özellikle Kutsal Yer’de çalınan, uzun, düz, üflemeli çalgı aleti (bkz. Say.10:2-3, 10’a ait notlar).
98:7-9 Tüm yaratılışa yapılan kutlama çağrısı (bkz. Mez.96:12-13’e ait not).
98:8-9 ı rmaklar... dağlar Bkz. Mez.65:13’e ait not. geliyor... adaletle... doğrulukla yönetecek Bkz. Mez.96:12-13 ve ilgili not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş