Mezmurlar 100:1

100
100. Mezmur
Mezmur - Şükretmek için
1Ey bütün dünya, RAB'be sevinç çığlıkları yükseltin!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.100 RAB’bi övme çağrısı. Mez.95:1-2,Mez.95:6-7 ile arasında benzerlikler bulunur (ayrıca bkz. Mez.117). Bu mezmurda, ilk kısmın (Mez.100:1-3) yapısı, ikinci kısmın yapısıyla (Mez.100:4-5) paraleldir: övgü çağrısının ardından, RAB’bin neden övgüye layık olduğu açıklanır.
Mez.100 başlık Şükretmek Bkz. Mez.100:4; ayrıca bkz. Mez.75:1’e ait not. Bu mezmur söylenirken esenlik sunusu sunulduğunun göstergesi olabilir (bkz. Lev.7:12).
100:1 bütün dünya Mez.100:3,Mez.100:5’te Tanrı ile İsrailliler arasındaki özel ilişkinin açık bir dille ifade edilmesine karşın, RAB’be tapınma çağrısı, halkı için yaptıklarının amacı göz önüne alındığı nda tüm dünyayı kapsamaktadır (ayrıca bkz. Mez.98-99; 117).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş