Mezmurlar 114

114
114. Mezmur
1 İsrail Mısır'dan çıktığında,
Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
2Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu,
İsrail de O'nun krallığı.
3 Deniz olanı görüp geri çekildi,
Şeria Irmağı tersine aktı.
4Dağlar koç gibi,
Tepeler kuzu gibi sıçradı.
5Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın?
Ey Şeria, neden tersine aktın?
6Ey dağlar, niçin koç gibi,
Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
7-8 Titre, ey yeryüzü,
Kayayı havuza,
Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde,
Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

113:1-118:29 Bu mezmurlar büyük dini bayramlarda (Fısıh, Haftalar, Çardak, Yeni Ay, Adanma; bkz. Lev.23. bölüm; Say.10:10; Yu.10:22) okunurdu; özellikle Fısıh yemeğinden önce Mez.113 ve Mez.114, yemekten sonra Mez.115-118 okunurdu.
Mez.114 İsrailliler’in Mısır’dan çıkışlarıyla ilgili bir ilahi. Mezmurun teması, birbiriyle dengeli dört kıta boyunca gelişerek dördüncü kıtayla birlikte zirveye ulaşır.
114:1 İsrail... Yakup’un soyu Bkz. Çık.19:3 ve ilgili not. Mısır’dan çıktığında Çöl yolculuğu boyunca gerçekleşen tüm büyük olaylar söz konusudur.
114:2 Yahuda... İsrail Eskiden olduğu gibi tek bir halk olarak anılan güneydeki ve kuzeydeki krallık. kutsal yeri Buluşma Çadırı (sonraları tapınak).
114:4 Bkz. Mez.29:6.
114:7-8 Kayayı havuza... çeviren Yaşamı sürdüren ve yenileyen (bkz. Çık.17:6; Say.20:11). Yakup’un Bkz. Yar.32:28.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş