Mezmurlar 77:16-19

16Sular seni görünce, ey Tanrı,
Sular seni görünce çalkalandı,
Enginler titredi.
17Bulutlar suyunu boşalttı,
Gökler gürledi,
Her yanda okların uçuştu.
18Kasırgada gürleyişin duyuldu,
Şimşekler dünyayı aydınlattı,
Yer titreyip sarsıldı.
19Kendine denizde,
Derin sularda yollar açtın,
Ama ayak izlerin belli değildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.77 Mezmurda söz edilen sıkıntının bireysel olduğu görülür. Mezmur, acıyla karışık şaşkınlıktan (Mez.77:1-10), huzur verici düşüncelere (Mez.77:11-20) doğru bir gelişme gösterir.
77:11-20 Mısır’dan çıkışları sırasında Tanrı’nın İsrailliler için yaptığı harikaların anımsanması halkın güvenini tazeler.
77:16-19 Bkz. Mez.74:13-15. Bu mezmurun 16. ve 19. ayetlerde Çık.15. bölümdeki olaydan açıkça söz edilirken, 17-18. ayetlerde Tanrı’nın doğa olayları aracılığıyla görkemini sergilediği anlatılır. İbrani ozanlar, bilinen en korkutucu doğa olaylarından olan kasırgayı ve depremi, çoğunlukla Tanrı’nın kurtarmak veya cezalandırmak üzere gelişiyle ilişkilendirirlerdi (bkz. Mez.18:12-14; Mez.68:8; Hak.5:4-5; Hab.3:6,Hab.3:10). Mezmurda özet olarak, halkını esaretten kurtarmak için denizin güçlü sularını yarıp olağandışı bir geçiş yolu açan Tanrı’nın, doğayı yöneten Egemen RAB olduğu belirtilir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş