Hakimler 5:4-5

4 Seir'den çıktığında, ya RAB,
Edom kırlarından geçtiğinde,
Yer sarsıldı, göklerden yağmur boşandı,
Evet, bulutlar yağmur yağdırdı.
5Sina Dağı'nda olan RAB'bin,
İsrail'in Tanrısı RAB'bin önünde
Dağlar sarsıldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-5:31 İsrailliler’in kuzeyden gelen Kenan tehdidine karşı koymak için birlik içinde hareket etmeleri gerekiyordu. Debora Tanrı’nın bu yöndeki buyruğunu Barak’a iletti, ancak Barak bu görevin başında olmayı reddetti. Böylelikle zafer kazanma onuru, İsrailli olmayan Yael adlı bir kadının oldu.
5:1-31 Ulusal bir zaferi ezgilerle anmak bir gelenekti (bkz. Çık.15:1-18; Say.21:27-30; Yas.32:1-43; 1Sa.18:7). Ezgi muhtemelen Debora veya bir çağdaşı tarafından yazılmıştır (bkz. Hak.5:7) ve 4. bölümdeki düzyazı anlatımının ana temalarını içermektedir (krş. 1Sa.2:1-10; 2Sa.22. bölüm; 1Sa.23:1-7; Luk.1:46-55,Luk.1:68-79).
5:4-5 RAB’bin yıllar önce İsrailoğulları’nı çölden geçirip Kenan topraklarına getirmesi hatırlanmaktadır (bkz. Yas.33:2; Mez.68:7-8; Mik.1:3-4; ayrıca bkz. Mez.18:7-15).
5:4 Seir’den Seir Dağı (Edom’da ; bkz. Seir ve Paran Dağı ile Sina arasındaki çağrışım için, Yas.33:2).
5:5 Sina Dağı’nda olan RAB’bin Bkz. Çık.19:16-18; Mez.68:8.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş