1. Samuel 18:7

7 Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı:
“Saul binlercesini öldürdü,
Davut'sa on binlercesini.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

18:7 Davut’sa onbinlercesini Bkz. 1Sa.21:11; 1Sa.29:5. Davut o sırada henüz on kişi bile öldürmemişti. Buradaki sözler, iki kişinin karşı laştırılmasından değil, ikisinin de çok sayıda kişiyi öldürdüğünü vurguluyordu (bkz. Yas.32:30; Mez.91:7 ve ilgili not; Dan.7:10; Mik.6:7). Saul’un kendine güvensizliği, kıskançlığı ve aşırı duygusallığı kadınların ezgisini yanlış yorumlamasına ve alınganlık göstermesine yol açmıştır (bkz. 1Sa.18:8) ; oysa kadınların amacı RAB’bi yüceltmektir (ayrıca bkz. 1Sa.21:11’e ait not).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş