1. Samuel 15

15
Saul'un Kral Olarak Reddedilmesi
1 Samuel Saul'a şöyle dedi: “RAB seni kendi halkı İsrail'in Kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. Şimdi RAB'bin sözlerine kulak ver. 2 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İsrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan İsrailliler'e karşı koydular. 3Şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et[a], hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür.’ ”
4Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim Kenti'nde saydı. İki yüz bin yaya askerin yanısıra Yahudalılar'dan da on bin kişi vardı. 5Saul Amalek Kenti'ne varıp vadide pusu kurdu. 6Sonra Kenliler'e şu uyarıyı gönderdi: “Haydi gidin, Amalekliler'i bırakın; öyle ki, sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan İsrail halkına iyilik ettiniz.” Bunun üzerine Kenliler Amalekliler'den ayrıldılar.
7Saul Havila'dan Mısır'ın doğusundaki Şur'a dek Amalekliler'i yenilgiye uğrattı. 8Amalek Kralı Agak'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi. 9Ne var ki, Saul ile adamları Agak'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili danaları, kuzuları –iyi olan ne varsa hepsini– esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler.
10RAB Samuel'e şöyle seslendi: 11“Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi.” Samuel öfkelendi ve bütün geceyi RAB'be yakarmakla geçirdi.
12Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi. 13Saul kendisine gelen Samuel'e, “RAB seni kutsasın! Ben RAB'bin buyruğunu yerine getirdim” dedi.
14Samuel, “Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi?” diye sordu.
15Saul şöyle yanıtladı: “Halk bunları Amalekliler'den getirdi. Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere davarların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik.”
16Samuel, “Dur da bu gece RAB'bin bana neler söylediğini sana bildireyim” dedi.
Saul, “Söyle” diye karşılık verdi.
17Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kendini önemsiz saydığın halde, sen İsrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni İsrail'e kral meshetti. 18RAB seni bir göreve gönderip, ‘Git, o günahlı Amalekliler'i tümüyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş’ dedi. 19Öyleyse neden RAB'bin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptın?”
20Saul, “Ama ben RAB'bin sözüne kulak verdim!” diye yanıtladı, “RAB'bin beni gönderdiği yere gittim. Amalekliler'i tümüyle yok ettim, Amalek Kralı Agak'ı da buraya getirdim. 21Ne var ki askerler, Gilgal'da Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi davarlarla sığırları aldılar.”
22Samuel şöyle karşılık verdi:
“RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar
Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?
İşte söz dinlemek kurbandan,
Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.
23Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır
Ve dikbaşlılık, putperestlik[b] kadar kötüdür.
Sen RAB'bin buyruğunu reddettiğin için,
RAB de senin kral olmanı reddetti.”
24Bunun üzerine Saul, “Günah işledim! Evet, RAB'bin buyruğunu da, senin sözlerini de çiğnedim” dedi, “Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim. 25Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki, RAB'be tapınayım.”
26Samuel, “Seninle dönmem” dedi, “Çünkü sen RAB'bin buyruğunu reddettin, RAB de İsrail Kralı olmanı reddetti!”
27Samuel dönüp gitmeye davranınca, Saul onun cüppesinin eteğini tuttu. Cüppe yırtıldı. 28Samuel, “Bugün RAB İsrail Krallığı'nı elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi” dedi, 29“İsrail'in yüce Tanrısı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin.”
30Saul, “Günah işledim!” dedi, “Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve İsrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrın RAB'be tapınmam için benimle dön.” 31Böylece Samuel Saul'la birlikte geri döndü ve Saul RAB'be tapındı.
32Samuel, “Amalek Kralı Agak'ı bana getirin” diye buyurdu.
Agak güvenle geldi. Çünkü, “Ölüm tehlikesi kesinlikle geçti” diye düşünüyordu.
33Ama Samuel,
“Kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa
Senin annen de kadınlar arasında
Çocuksuz bırakılacak”
diyerek Agak'ı Gilgal'da RAB'bin önünde kılıçla parçaladı.
34Samuel Rama'ya, Saul da Giva'daki[c] evine gitti. 35Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB de Saul'u İsrail Kralı yaptığına pişmandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1-35 Davut muhtemelen Saul’un reddedilmesinden kısa süre sonra (1Sa.11:23,1Sa.11:26,1Sa.11:28), yani İÖ yaklaşık 1025’te, kral olmak üzere meshedilmiştir (1Sa.16:1-13).
15:2 Amalekliler’i Esav’ın soyundan gelen (bkz. Yar.36:12,Yar.36:16), genellikle Negev ve Sina bölgesi civarında konaklayan göçebe halk (bkz. 1Sa.27:8; 1Sa.30:1; Çık.17:8; Say.13:29). İsrailliler’e yaptıkları Bkz. 1Sa.14:48; Çık.17:8-15; Say.14:43,Say.14:45; Yas.25:17-19; krş. Hak.3:13; Hak.6:3-5,Hak.6:33; Hak.7:12; Hak.10:12.
15:3 tümüyle yok et ‘RAB’be ada’ anlamına gelir (bkz. Yas.13:12-18; ayrıca bkz. Lev.27:28-29; Yşu.6:17-18’e ait notlar).
15:4 Telaim Büyük olasılıkla Yşu.15:24’te geçen, Yahuda bölgesinin güneyinde bulunan Telem’dir. iki yüz bin yaya askerin Kuzey oymaklarından gelenler (bkz. 1Sa.11:8).
15:5 Amalek Kenti’ne Büyük olasılıkla Telaim ile Kadeş-Barnea arasında bulunan, Amalek kralının yaşadığı kent.
15:6 Kenliler’e Midyanlılar’la akrabalığı olan, Sina bölgesinde konaklayan göçebe halk (ayrıca bkz. 1Sa.27:10; Çık.2:16,Çık.2:21-22; Say.10:29; Hak.1:16; Hak.4:11; Hak.5:24; 1Ta.2:55).
15:7 Havila’dan... Şur’a İsmailoğulları bu bölgede yaşıyordu (bkz. Yar.25:18). Şur, Mısır’ın doğu sınırındaydı (bkz. 1Sa.27:8; Yar.16:7); ancak Havila’nın tam nerede olduğu bilinmemektedir.
15:8 Amalek KralıAgak’ı Onun soyundan olanlar çok sonraları İsrail’e zulüm edecektir (bkz. Est.3:1’ e ait not). Halkının tümünü Ancak bir soykırım söz konusu değildir; hayatta kalan Amalekliler de olmuştur (bkz. 1Sa.27:8; 1Sa.30:1,1Sa.30:18; 2Sa.1:8,2Sa.1:13; 2Sa.8:12).
15:9 İsrail halkının RAB’bin buyruğuna itaat etmemesinin nedeni (1Sa.15:3), tıpkı Akan gibi, kişisel çıkarını gözetmeye öncelik vermesiydi (bkz. Yşu.7:1). RAB’bin buyruğuna uyarak tüm hayvanları yok etmeleri (yani RAB’be adamaları; bkz. Yas.2:34; Yşu.6:17 ve ilgili notlar) gerekirken, zayıf olanları RAB’be adayıp (bkz. Mal.1:7-12 ve ilgili notlar) en besili olanları kendilerine ganimet olarak ayırdılar (Mal.15:19), üstelik bunların RAB’be sunulmak için yok edilmediği bahanesini ileri sürdüler (Mal.15:15,Mal.15:21). Mal.15:11 pişmanım. Bkz. 1Sa.15:29’ a ait not. beni izlemekten vazgeçti. Kralın öncelikli görevi RAB’be itaat etmekti (bkz. 1Sa.12:14-15’e ait notlar). 1Sa.15:12 Karmel. Hevron’un 10 km kadar güneyindedir (bkz. 1Sa.25:2; Yşu.15:55). kendisine bir anıt. Saul’un, Ammonlular’a karşı kazanılan zaferden sonraki alçakgönüllü tavrı artık görülmemektedir (bkz. 1Sa.11:12-13). Gilgal’a. Saul, kral olarak görevlendirildiği ve bu görevin sorumluluklarına ilişkin buyrukları aldığı yere geri döner (bkz. 1Sa.11:14-15). Burası aynı zamanda itaatsizliği yüzünden krallığının devam etmeyeceğinin kendisine bildirildiği yerdir (bkz. 1Sa.13:13-14). 1Sa.15:17 Kendini önemsiz saydığın. Bkz. 1Sa.9:21; 1Sa.10:22. 1Sa.15:22 Bkz. Mez.51:16-17 ve ilgili notlar; Yşa.1:11-17; Hoş.6:6; Amo.5:21-24; Mik.6:6-8.
15:23 başkaldırma Saul, RAB’bin sözünü hiçe sayıp kendi düşündüğünü yapmayı tercih ettiğinde, kral olarak atandığı sırada kendisine verilen antlaşma koşulunu çiğnemiş oldu (bkz. 1Sa.12:14-15). falcılık Bkz. Lev.19:26; Yas.18:9-12. Saul’un kendini haklı çıkarmaya çalışması, neyin doğru olduğunu RAB’den daha iyi bildiğini düşündüğünün göstergesidir. Saul daha sonra aynı günahı işleyecektir (Yas.28:3,Yas.28:9). RAB’bin buyruğunu reddettiğin Kendi isteğini RAB’bin sözünden üstün tutan bir kral, RAB’bin temsilcisi olarak halka hizmet edemez; çünkü RAB’bin halkına krallık etmenin en temel koşulu budur (bkz. Yas.17:14-20). Senin kral olmanı reddetti Bkz. 1Sa.13:14’e ait not. Saul’un krallık görevi o anda kendisinden alınmaz, ancak süreç başlamıştır. Zamanla Tanrı’nın Ruhu Saul’dan ayrılacak (1Sa.16:14), oğlu Yonatan ve kızı Mikal babaları yerine Davut’u destekleyecek (1Sa.18:1-4,1Sa.18:20; 1Sa.19:11-17) ve kendi görevlileri Saul’a itaatsizlik edip başkaldıracaktır (1Sa.22:17).
15:24 Krş. Davut’un itirafı, 2Sa.12:13; Mez.51:4 ve ilgili notlar.
15:25 benimle birlikte dön Saul’un asıl amacı Tanrı’ya tapınmak değildi ; Peygamber Samuel’le ilişkisinin bozulmasını önlemeye çalışıyordu (bkz. 1Sa.15:30).
15:28 birine Davut’a (bkz. 1Sa.13:14-15’ e ait not ; 1Sa.28:17).
15:29 İsrail’in yüce Tanrısı Bkz. Mez.106:20; Yer.2:11; Hoş.4:7; ayrıca bkz. 1Sa.4:21; krş. 2Sa.1:19; Mez.89:17; Yşa.13:19. yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez Bkz. Say.23:19; Mal.3:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.110:4; Yer.4:28. Tanrı’nın “pişmanlığı”, atadığı kralın (Saul’un) ısrarla itaatsizlik etmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eder (krş. 1Sa.15:11,1Sa.15:35). Tanrı, İsrail’de kurduğu krallık düzenini değiştirmeyecek, ancak sadakatsiz kralı görevinden alacaktır.
15:31 Samuel’in dönmesinin amacı Saul’u onurlandırmak değil, Agak’a verilen ilahi cezayı yerine getirmektir. Böylelikle Saul’un bu görevini ihmal ettiğini de vurgulamış olur.
15:34 Rama’ya Samuel’in evine (bkz. 1Sa.7:17; ayrıca bkz. 1Sa.1:1’e ait not). Giva’daki Bkz. 1Sa.10:5’e ait not. Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Saul Givası’ndaki” diye geçer.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş