1. Samuel 1:1

1
Samuel'in Doğumu
1Efrayim dağlık bölgesindeki Ramatayim Kasabası'nda yaşayan, Efrayim oymağının Suf boyundan Yeroham oğlu Elihu oğlu Tohu oğlu Suf oğlu Elkana adında bir adam vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1 Ramatayim Muhtemelen Rama’nın öbür adıdır (bkz. 1Sa.1:19; 1Sa.2:11; 1Sa.7:17; 1Sa.19:18; 1Sa.25:1). Yeni Antlaşma döneminde Aramatya adıyla bilinir (bkz. Mat.27:57 ve ilgili not). Efrayim oymağının Elkana’nın ailesi, büyük olasılıkla Efrayim’deki Kohat boyundan olan Levili’ydi (bkz. Yşu.21:20-21; 1Ta.6:22-27). Suf Ya bir bölge adıdır (buna göre Ramatayim’in bulunduğu bölgedir, 1Sa.9:5) veya Suf adlı beyin soyu anlamındadır (ayrıca bkz. 1Ta.6:34-35).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş