1. Samuel 9

9
Saul'un Kral Atanması
1Benyamin oymağından Afiyah oğlu Bekorat oğlu Seror oğlu Aviel oğlu Kiş adında bir adam vardı. Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi. 2Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. İsrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu.
3Bir gün Saul'un babası Kiş'in eşekleri kayboldu. Kiş, oğlu Saul'a, “Hizmetkârlardan birini yanına al da git, eşekleri ara” dedi. 4Saul Efrayim dağlık bölgesinden geçip Şalişa topraklarını dolaştı. Ama eşekleri bulamadılar. Şaalim bölgesine geçtiler. Eşekler orada da yoktu. Sonra Benyamin bölgesinden geçtilerse de, hayvanları bulamadılar.
5Suf bölgesine varınca, Saul yanındaki hizmetkârına, “Haydi dönelim! Yoksa babam eşekleri düşünmekten vazgeçip bizim için kaygılanmaya başlar” dedi.
6Hizmetkâr, “Bak, bu kentte saygın bir Tanrı adamı vardır” diye karşılık verdi, “Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor. Şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir.”
7Saul, “Gidersek, adama ne götüreceğiz?” dedi, “Torbalarımızdaki ekmek tükendi. Tanrı adamına götürecek bir armağanımız yok. Neyimiz kaldı ki?”
8Hizmetkâr, “Bak, bende çeyrek şekel[a] gümüş var” diye karşılık verdi, “Gideceğimiz yolu bize göstermesi için bunu Tanrı adamına vereceğim.” 9–Eskiden İsrail'de biri Tanrı'ya bir şey sormak istediğinde, “Haydi, biliciye gidelim” derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman bilici denirdi.–
10Saul hizmetkârına, “İyi, haydi gidelim” dedi. Böylece Tanrı adamının yaşadığı kente gittiler.
11Yokuştan kente doğru çıkarlarken, kuyudan su çekmeye giden kızlarla karşılaştılar. Onlara, “Bilici burada mı?” diye sordular.
12Kızlar, “Evet, ilerde” diye karşılık verdiler, “Şimdi çabuk davranın. Kentimize bugün geldi. Çünkü halk bugün tapınma yerinde bir kurban sunacak. 13Kente girer girmez, yemek için tapınma yerine çıkmadan önce onu bulacaksınız. Kurbanı o kutsayacağı için, kendisi gelmeden halk yemek yemez. Çağrılı olanlar o geldikten sonra yemeye başlar. Şimdi gidin, onu hemen bulursunuz.” 14Saul'la hizmetkârı kente gittiler. Kente girdiklerinde, tapınma yerine çıkmaya hazırlanan Samuel onlara doğru ilerliyordu.
15Saul gelmeden bir gün önce RAB Samuel'e şunu açıklamıştı: 16“Yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim. Onu halkım İsrail'in önderi olarak meshedeceksin. Halkımı Filistliler'in elinden o kurtaracak. Halkımın durumuna baktım; çünkü haykırışları bana ulaştı.” 17Samuel Saul'u görünce, RAB, “İşte sana sözünü ettiğim adam!” dedi, “Halkıma o önderlik edecek.”
18Saul kent kapısında duran Samuel'e yaklaştı. “Bilicinin evi nerede, lütfen söyler misin?” dedi.
19Samuel, “Bilici benim” diye yanıtladı, “Önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim. 20Üç gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma. Onlar bulundu. İsrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi?”
21Saul şu karşılığı verdi: “Ben İsrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağına bağlı bütün boyların en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun?”
22Samuel Saul ile hizmetkârını alıp yemek odasına götürdü; yaklaşık otuz çağrılı arasında ilk sırayı onlara verdi. 23Sonra aşçıya, “Sana verdiğim ve bir kenara ayırmanı söylediğim payı getir” dedi. 24Aşçı budu getirip Saul'un önüne koydu. Samuel, “İşte senin için ayrılan parça, buyur ye!” dedi, “Çünkü bunu belirtilen gün çağırdığım halkla birlikte yemen için sakladım.” O gün Saul Samuel'le yemek yedi.
25Tapınma yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul'la konuştu[b]. 26Sabah erkenden, şafak sökerken kalktılar. Samuel, damdan Saul'u çağırıp, “Hazırlan, seni göndereceğim” dedi. Saul kalktı. Samuel'le birlikte dışarı çıktılar. 27Kentin sınırına yaklaşırken Samuel Saul'a, “Hizmetkâra önümüzden gitmesini söyle” dedi. Hizmetkâr öne geçince, Samuel, “Ama sen dur” diye ekledi, “Sana Tanrı'nın sözünü bildireceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-11:15 Tanrı’nın Saul’u İsrail’e kral olarak ataması üç ayrı aşamada gerçekleşir:Saul, Peygamber Samuel tarafından meshedilir (1Sa.9:1-10:16), kurayla seçilir (1Sa.10:17-27) ve krallığı halkın oybirliğiyle onaylanır (1Sa.11:1-15).
9:1 sözü geçen biriydi Kiş, büyük olasılıkla varlıklı bir toprak sahibiydi.
9:2 Krş. 1Sa.16:7.
9:5 Suf Bkz. 1Sa.9:6’ ya ait not; 1Sa.1:1 ve ilgili not.
9:6 Hizmetkar... karşılık verdi Saul’un Peygamber Samuel’i tanımaması, atalarının inancına karşı ne denli ilgisiz olduğunu gösterir. bu kentte Büyük olasılıkla Rama (bkz. 1Sa.9:12; 1Sa.7:17). Tanrı adamı Bkz. 1Sa.1:27’ ye not. Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor Bkz. 1Sa.3:19.
9:8 çeyrek şekel gümüş Bir işçinin haftalık ücreti. Madeni paraya geçilmeden önce, alım satım işlemleri altın veya gümüşle yapılırdı (bkz. 1Sa.13:21; Eyü.28:15).
9:11 kuyudan su çekmeye giden kızlarla Havanın nispeten serinlediği akşam saatleriydi (bkz. Yar.24:11).
9:12 tapınma yerinde İsrailliler, vaat edilen toprakları fethettikten sonra, Kenanlılar’ın tepelerde sunak kurma geleneklerine uymuşlardı. O sırada merkezi tapınma yeri kullanılmıyordu, çünkü Antlaşma Sandığı Buluşma Çadırı’nda değildi ; ayrıca Şilo yıkılmış, Eli’nin oğullarının ölümüyle kâhinlik görevi sekteye uğramıştı. Sonraları bu tapınma yerlerinde putperestliğe ait uygulamalar görülmeye başlanacaktır (bkz. 1Kr.3:2’ye ait not).
9:13 Kurbanı o kutsayacağı için Samuel bu yemeğe önderlik ediyordu (bkz. 1Sa.2:13-16).
9:16 Onu... meshedeceksin Buraya kadar kâhinler için kullanılan “meshedilme, meshedilen kişi” terimleri (bkz. Çık.29:7; Çık.40:12-15; Lev.4:3; Lev.8:12), bu noktadan itibaren genellikle kral için kullanılır (bkz. 1Sa.2:10’a ait not; ayrıca bkz. 1Sa.24:6; 1Sa.26:9,1Sa.26:11,1Sa.26:16; Zek.1Sa.4:14; krş. Mez.2:2). Meshedilmek, belirli bir hizmet için RAB’be adanmış olmayı belirtir (bkz. 1Sa.10:1,1Sa.10:6; 1Sa.16:13; krş. Yşa.61:1). önderi Bkz. 1Sa.10:1; 1Sa.13:14; 1Sa.25:30; ayrıca krş. 2Sa.5:2; 2Sa.7:8; 1Ta.11:2; 1Ta.17:7. Filistliler’in Bkz. 1Sa.7:13’e ait not.
9:20 İsrail’in özlemi Halkın kral istemesinden söz ediliyor.
9:21 oymaklarının en küçüğü... boyların en küçüğü Benyamin, Yakup’un oğullarının en küçüğüydü ; Benyamin oymağının nüfusu hâkimler döneminde büyük ölçüde azalmıştı (bkz. Hak.20:46-48). Tanrı’nın, bu küçük oymaktan kral seçmiş olması, seçtiği kişiyi veya halkı yücelttiğini gösterir (Hak.2:7); bu, Samuel kitaplarının ana temalarından biridir (krş. 1Ko.1:26-31) ; Tanrı, seçimlerini dünyanın ölçütlerine göre yapmaz.
9:24 budu RAB’bin kâhinlerine ayrılan kısımdı (bkz. Çık.29:22, 27; Lev.7:32-33,Lev.7:35; Say.6:20; Say.18:18). Bu seçkin parçanın Saul’a sunulması Saul için büyük bir onurdu.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş