1. Samuel 26

26
Davut Yine Saul'un Canını Bağışlıyor
1 Zifliler Giva'ya, Saul'un yanına gidip, “Davut Yeşimon'a bakan Hakila Tepesi'nde gizleniyor” dediler. 2Bunun üzerine Saul üç bin seçme İsrailli askerle Zif Çölü'nde Davut'u aramaya çıktı. 3Yeşimon'a bakan Hakila Tepesi'nde, yol kenarında ordugah kurdu. Kırda bulunan Davut, Saul'un peşine düştüğünü anlayınca, 4gözcü gönderdi. Böylece Saul'un oraya geldiğini saptadı.
5Bunun üzerine Davut, Saul'un ordugah kurduğu yere gitti ve Saul'la ordusunun başkomutanı Ner oğlu Avner'in nerede yattıklarını gördü. Saul ordugahın ortasında, askerler de çevresinde yatıyorlardı.
6O zaman Davut, Hititli Ahimelek ile Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay'a, “Kim benimle ordugaha, Saul'un yanına gelecek?” diye sordu.
Avişay, “Ben seninle geleceğim” diye karşılık verdi.
7Davut'la Avişay o gece ordugaha girdiler. Saul, mızrağı başucunda yere saplanmış, ordugahın ortasında uyuyordu. Avner'le askerler de çevresinde uyuyorlardı.
8Avişay Davut'a, “Bugün Tanrı düşmanını senin eline teslim etti” dedi, “Şimdi bırak da, onu kendi mızrağıyla bir atışta yere çakayım. İkinci kez vurmama gerek kalmayacak.”
9Ne var ki Davut, “Onu öldürme!” dedi, “RAB'bin meshettiği kişiye kim el uzatırsa, suçlu çıkar. 10Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, RAB kendisi onu öldürecektir; ya günü gelince ölecek, ya da savaşta vurulup yok olacak. 11Ama RAB'bin meshettiği kişiye el uzatmaktan RAB beni uzak tutsun! Haydi, Saul'un başucundaki mızrakla su matarasını al da gidelim.”
12Böylece Davut Saul'un başucundan mızrağını ve su matarasını aldı. Sonra oradan uzaklaştılar. Onları gören olmadı. Kimse olup bitenin farkına varmadı, uyanan da olmadı. Hepsi uyuyorlardı, çünkü RAB onlara derin bir uyku vermişti.
13Davut karşı yakaya geçip tepenin üstünde, onlardan uzak bir yerde durdu. Aralarında epeyce mesafe vardı. 14Davut askerlere ve Ner oğlu Avner'e, “Ey Avner, bana yanıt vermeyecek misin?” diye seslendi.
Avner, “Sen kimsin ki krala sesleniyorsun?” diye karşılık verdi.
15Davut, “Sen yiğit biri değil misin?” dedi, “İsrail'de senin gibisi var mı? Öyleyse neden efendin kralı korumadın? Çünkü biri onu öldürmek için ordugaha girdi. 16Görevini iyi yapmadın. Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, hepiniz ölümü hak ettiniz; çünkü efendinizi, RAB'bin meshettiği kişiyi korumadınız. Bak bakalım, kralın başucundaki mızrağıyla su matarası nerede?”
17Davut'un sesini tanıyan Saul, “Davut, oğlum, bu senin sesin mi?” diye sordu.
Davut, “Evet, efendim kral, benim sesim” diye karşılık verdi, 18“Efendim, ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne yaptım? Ne suç işledim? 19Lütfen, efendim kral, kulunun sözlerine kulak ver. Eğer seni bana karşı kışkırtan RAB ise, bir sunu O'nu yatıştırır. Ama bunu yapan insanlarsa, RAB'bin önünde lanetli olsunlar! Çünkü, ‘Git, başka ilahlara kulluk et’ diyerek, RAB'bin mirasından bana düşen paydan bugün beni uzaklaştırdılar. 20Ne olur, kanım RAB'den uzak topraklara dökülmesin. İsrail Kralı, dağlarda keklik avlayan avcı gibi, bir pireyi avlamaya çıkmış!”
21Bunun üzerine Saul, “Günah işledim” diye karşılık verdi, “Davut, oğlum, geri dön. Bugün yaşamıma değer verdiğin için sana bir daha kötülük yapmayacağım. Gerçekten akılsızca davrandım, çok büyük yanlışlık yaptım.”
22Davut, “İşte kralın mızrağı!” dedi, “Adamlarından biri gelip alsın. 23RAB herkesi doğruluğuna ve bağlılığına göre ödüllendirir. Bugün RAB seni elime teslim ettiği halde, ben RAB'bin meshettiği kişiye elimi uzatmak istemedim. 24Bugün ben senin yaşamına nasıl değer verdiysem, RAB de benim yaşamıma öyle değer versin ve beni her sıkıntıdan kurtarsın.”
25Saul, “Davut, oğlum, RAB seni kutsasın!” dedi, “Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın!” Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul da evine döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-26:25 Bu ayetlerde anlatılan üç olayda Davut, RAB’bin meshettiği kişi olarak çölde zorlu bir denemeden geçmiştir (1Sa.16:1-3; krş. İsrail’in çölde denenmesi, Yas. 8; İsa’nın çölde denenmesi, Mat.4:11). İçinde bulunduğu koşullar Davut’u, RAB’be ve İsrail’e hizmet etmektense kişisel çıkarları uğruna güçlü konumunu kullanmaya zorlar, ancak Davut bu hataya düşmez.
26:1 Zifliler Bkz. 1Sa.23:14’e ait not. Giva’ya Saul’un sarayının bulunduğu yere (bkz. 1Sa.10:26).
26:2 üç bin Saul’un daimi ordusu (bkz. 1Sa.24:2).
26:5 Avner’in Bkz. 1Sa.14:50.
26:6 HititliAhimelek Hititliler uzun zaman Kenan topraklarında yaşamışlardı (bkz. Yar.10:15-18’ e ait not ; ayrıca bkz. Yar.15:20; Yar.23:3-20; Yas.7:1; Yas.20:17; 2Sa.11:6-7; 2Sa.23:39). Yoav’ın kardeşi, Seruya oğluAvişay’a Seruya Davut’un kız kardeşiydi (1Ta.2:16), dolayısıyla da Avişay ile Yoav (ve erkek kardeşleri Asahel, 2Sa.2:18) Davut’un yeğenleriydi. İkisi de Davut’un güvendiği komutanlardı ; hatta Yoav sonraları ordunun başkomutanı olacaktı.
26:8 düşmanını senin eline teslim etti Bkz. 1Sa.24:4 ve ilgili not.
26:9,11 Bkz. 1Sa.24:6’ya ait not.
26:10,16 Yaşayan RAB’bin adıyla Bkz. 1Sa.14:39’a ait not.
26:12 Davut... mızrağını ve su matarasını aldı Davut böylelikle bir kere daha (24. bölüm) Saul’u öldürmek niyetinde olmadığını kanıtlar. RAB’bin uygun gördüğü zamana kadar krallık görevine başlamayı beklemeye razıdır.
26:19 Git, başka ilahlara kulluk et Vaat edilen topraklardan kovulan kişi, RAB’bin tapınağından uzak tutulmuş (bir tür sürgün) ve yabancıların ilahlarına kulluk etmeye terk edilmiş oluyordu (bkz. Yşu.22:24-27). RAB’bin mirasından... uzaklaştırdılar Davut o sırada Tanrı’nın halkıyla bir arada olmaktan ve vaat edilen topraklarda esenlik içinde yaşamaktan mahrum kaldığını ifade ederek Saul’un vicdanını harekete geçirmeyi amaçlar.
26:20 bir pireyi avlamaya Bkz. 1Sa.24:14.
26:21 Bkz. 1Sa.13:13; 1Sa.24:17; 1Sa.25:1-44 ve ilgili notlar.
26:23 RAB’bin meshettiği kişiye elimi uzatmak istemedim Bkz. 1Sa.26:9; 1Sa.24:6’ ya ait not.
26:25 başarılı olacaksın Bkz. 1Sa.24:20.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş