1. Samuel 21

21
Davut Saul'dan Kaçıyor
1 Davut Nov Kenti'ne, Kâhin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. “Neden yalnızsın? Neden yanında kimse yok?” diye sordu.
2Davut şöyle yanıtladı: “Kral bana bir görev verdi. ‘Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın’ dedi. Adamlarıma gelince, belli bir yere gitmelerini söyledim. 3Şu an elinde ne var? Bana beş somun ekmek ya da başka ne varsa ver.”
4Kâhin, “Taze ekmeğim yok” diye karşılık verdi, “Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsanmış ekmek[a] var.”
5Davut, “Yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi, kadından uzak kaldık” dedi, “Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar; özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar.” 6 Bunun üzerine kâhin ona kutsanmış ekmek verdi; çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek RAB'bin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu.
7O gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Doek adındaki baş çoban RAB'bin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere[b] orada bulunuyordu. 8Davut Ahimelek'e, “Yanında mızrak ya da kılıç yok mu?” diye sordu, “Kralın işi acele olduğundan, yanıma ne kılıcımı aldım, ne de başka bir silah.”
9 Kâhin, “Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli Golyat'ın kılıcı var” diye karşılık verdi, “Efodun arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok. İstersen onu alabilirsin.”
Davut, “Onun gibisi yoktur, onu bana ver” dedi.
10Saul'dan kaçan Davut o gün Gat Kralı Akiş'e gitti. 11 Akiş'in görevlileri, “Bu İsrail Kralı Davut değil mi?” dediler,
“Çalıp oynarken,
‘Saul binlercesini öldürdü,
Davut'sa on binlercesini’
diye hakkında ezgiler okudukları kişi bu değil mi?”
12-13 Bu sözler Davut'u derin derin düşündürdü. Gat Kralı Akiş'ten çok korkan Davut, onların önünde tutumunu değiştirerek deli gibi davrandı. Kentin kapılarını tırmaladı, salyasını sakalına akıttı.
14Akiş görevlilerine, “Şu adama bakın!” dedi, “Delinin biri! Onu neden bana getirdiniz? 15Bizde deliler eksik mi ki, önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz? Bu adamın sarayıma girmesi şart mı?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:1 Nov Kenti’ne Yeruşalim’in kuzey doğusunda, Giva’nın güneyinde bir kasaba. Buluşma Çadırı, Şilo yıkıldıktan sonra buraya taşınmıştı (1Sa.4:3; Yer.7:12). Antlaşma Sandığı getirilmemişti (bkz. 1Sa.7:1’e ait not), ancak başkâhinAhimelek, seksen beş kâhin (1Sa.22:16-18), efod ( 1Sa.21:9) ve kutsanmış ekmek ( 1Sa.21:6) buradaydı. Davut da bir süre sonra, Urim ve Tummim aracılığıyla RAB’bin isteğini öğrenmek için Nov’a gelecektir (bkz. 1Sa.22:10,1Sa.22:15; ayrıca bkz. 1Sa.2:28; Çık.28:30’a ait notlar). KâhinAhimelek’in Bkz. 1Sa.14:3’e ait not.
21:2 Davut’un Ahimelek’i neden kandırmaya çalıştığı açık değildir. Büyük olasılıkla Saul’dan kaçışına yardım etmekle suçlanmaması içinAhimelek’i korumak istemişti; eğer öyleyse, amacına ulaşamayacaktır (bkz. 1Sa.22:13-19).
21:4 kutsanmış ekmek Bkz. Çık.25:30 ve ilgili not.Adak ekmeği ya da Tanrı’nın huzuruna konan ekmek diye de bilinir. adamların kadından uzak kaldılarsa Bu ekmekler sadece kâhinler tarafından yenebilirdi (bkz. Çık.19:15; Lev.15:18; Lev.24:9). RAB’bin halkın günlük ihtiyaçlarını sağladığını simgeleyen bu ekmeğin, yiyeceğe ihtiyacı olan bu İsrailliler’e verilmesi anlamlı ve doğrudur (ayrıca bkz. Luk.6:9). İsa Mesih, Kutsal Yasa’nın nasıl uygulanması gerektiğini örneklemek için bu olayı hatırlatır (bkz. Mat.12:3-4).
21:5 adamlarım kendilerini temiz tutarlar Yani, Tanrı’ya adanmışlardı (bkz. Çık.3:5’e ait not).
21:9 Golyat’ın kılıcı Bkz. 1Sa.17:54’e ait not. Efodun Bkz. 1Sa.2:28’e ait not.
21:10 Akiş’e Bkz. Mez.34’e ait not. Bu ad, Filist önderleri için kullanılan geleneksel bir unvan olabilir (bkz. 1Kr.2:39’a ait not).
21:11 Bkz. 1Sa.18:7; 1Sa.29:5’e ait not. İsrail Kralı Filistliler’in, Davut’un İsrail kralı olduğunu mu zannettikleri veya İbranice şiiri yanlış mı anladıkları bilinmemektedir (bkz. 1Sa.18:7’e ait not).Ancak Davut’a bu şekilde hitap etmeleri, Davut’un gücünün ve yapabileceklerinin farkında olduklarını gösterir.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş