1. Samuel 25

25
Davut, Naval ve Avigayil
1Bu sırada Samuel öldü. Bütün İsrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Rama'daki evine gömdüler.
Bundan sonra Davut Maon[a] Çölü'ne gitti. 2Maon'da çok varlıklı bir adam vardı; işi Karmel'deydi. Üç bin koyunu, bin keçisi vardı. O sırada Karmel'de koyunlarını kırkmaktaydı. 3Adamın adı Naval, karısının adı da Avigayil'di. Kadın sağgörülü ve güzeldi. Ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi.
4Davut kırdayken, Naval'ın koyunlarını kırktığını duydu. 5On uşağı şu buyrukla ona gönderdi: “Karmel'de Naval'ın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip 6şöyle deyin: ‘Ömrün uzun olsun! Sana, ailene ve sana bağlı olan herkese esenlik olsun! 7Şimdi koyunların kırkma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken, onları incitmedik. Karmel'de kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı. 8Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davut'a elinden geleni ver.’ ”
9Davut'un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval'a ilettiler ve beklemeye başladılar. 10Ne var ki, Naval Davut'un adamlarına şu karşılığı verdi: “Bu Davut da kim? İşay'ın oğlu da kim oluyor? Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor. 11Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim?”
12Davut'un adamları geldikleri yoldan döndüler ve Naval'ın bütün söylediklerini Davut'a bildirdiler. 13Davut adamlarına, “Herkes kılıcını kuşansın!” diye buyruk verdi. Davut da, adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık dört yüz adam Davut'la birlikte gitti; iki yüz kişi de erzağın yanında kaldı.
14Naval'ın uşaklarından biri, Naval'ın karısı Avigayil'e, “Davut efendimiz Naval'a esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi” dedi, “Ama Naval onları tersledi. 15Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı. 16Koyunlarımızı güderken, yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular. 17Şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü efendimize ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik efendimiz o kadar kötü ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor.”
18Bunun üzerine Avigayil, hiç zaman yitirmeden, iki yüz ekmek, iki tulum şarap, hazırlanmış beş koyun, beş sea kavrulmuş buğday[b], yüz salkım kuru üzüm ve iki yüz parça incir pestili alıp eşeklere yükledi. 19Sonra uşaklarına, “Önümden gidin, ben arkanızdan geliyorum” dedi. Kocası Naval'a hiçbir şey söylemedi. 20Avigayil eşeğe binmiş, dağın öbür yolundan inerken, Davut'la adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Avigayil onlarla karşılaştı.
21Davut, “Bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum” demişti, “Onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülükle karşılık verdi. 22Eğer sabaha dek adamlarından tek birini bile sağ bırakırsam, Tanrı bana[c] aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!”
23Avigayil Davut'u görünce hemen eşekten indi; Davut'un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı. 24Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı: “Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. İzin ver, ben kölen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle. 25Yalvarırım, efendim, o kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir; kendisi de akılsızın biridir. Ben kulun, efendim Davut'un gönderdiği ulakları görmedim.
26“Ama şimdi, ey efendim, RAB senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan RAB'bin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların tümü Naval gibi olsun. 27Ben kölenin efendime getirdiği bu armağan, seni izleyen adamlarına verilsin. 28Lütfen kölenin suçunu bağışla. RAB kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir; çünkü efendim RAB'bin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın. 29Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, yaşamını Tanrın RAB güven altında tutacaktır; düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır. 30RAB, efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu İsrail'e önder atadığında, 31kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. RAB efendimi başarıya ulaştırdığında köleni anımsa.”
32Davut, “Bugün seni karşıma çıkaran İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!” diye karşılık verdi, 33“Anlayışını kutlarım! Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım. 34Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen İsrail'in Tanrısı yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı.”
35Avigayil'in kendisine getirdiklerini kabul eden Davut, “Esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim” dedi.
36Avigayil Naval'ın yanına döndü. Naval evinde krallara yaraşır bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Avigayil sabaha dek ona bir şey söylemedi. 37Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. İşte o an Naval'ın kalbi sıkıştı ve felç oldu. 38Yaklaşık on gün sonra da RAB Naval'ı cezalandırıp öldürdü.
39Davut, Naval'ın öldüğünü duyunca, “Beni küçümseyen Naval'a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan RAB'be övgüler olsun!” dedi, “RAB Naval'ın kötülüğünü onun başına döndürdü.”
Sonra Davut Avigayil'e evlenme teklifinde bulunmak için ulaklar gönderdi. 40Davut'un ulakları Karmel'e, Avigayil'in yanına varıp, “Davut sana evlenme teklifinde bulunmak için bizi gönderdi” dediler.
41Avigayil yüzüstü yere kapanarak, “Ben kölen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım” diye yanıtladı. 42Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini alıp Davut'un ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davut'un karısı oldu.
43Davut Yizreelli Ahinoam'ı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular. 44Bu arada Saul, Davut'un karısı olan kızı Mikal'ı Gallimli Layiş oğlu Palti'ye vermişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-26:25 Bu ayetlerde anlatılan üç olayda Davut, RAB’bin meshettiği kişi olarak çölde zorlu bir denemeden geçmiştir (1Sa.16:1-3; krş. İsrail’in çölde denenmesi, Yas. 8; İsa’nın çölde denenmesi, Mat.4:11). İçinde bulunduğu koşullar Davut’u, RAB’be ve İsrail’e hizmet etmektense kişisel çıkarları uğruna güçlü konumunu kullanmaya zorlar, ancak Davut bu hataya düşmez.
25:1-43 Naval’la ilgili öykü, Davut’un yaşamıyla ilgili önemli bilgiler içerir:(1) Davut’un Naval’ın davranışlarına verdiği tepki onun doğal eğilimini gösterir, bu da RAB’bin meshettiği Saul’a karşı kendini ne kadar dizginlemiş olduğunun göstergesidir (bkz. 1Sa.24:1-26:25’ e ait not). (2) Avigayil’in Davut’un kral oluşu ve soyunun süreceğiyle ilgili sözleri, RAB’bin Davut’a “kalıcı bir soy” sağlayacağına dair vereceği vaadin habercisidir (1Sa.21:28; krş. 2Sa.7:11-16). (3) Saul Davut’un karısı Mikal’ı başkasına eş olarak vermiştir, ancak RAB Davut’a bilge bir eş olacak Avigayil’i sağlar. Saul’un çabaları bir kere daha sonuçsuz kalır (bkz. 1Sa.18:28’e ait not).
25:1 Bütün İsrailliler... yas tuttular Krallığın kurulmasında kilit rol oynayan Samuel, halk arasında büyük bir ulusal önder olarak görülüyordu (bkz. 8-12. bölümler). Rama’daki Bkz. 1Sa.1:1 ve 1Sa.7:17’ye ait not.
25:2 O çağda zenginlik, kişinin sahip olduğu çiftlik hayvanlarının çokluğuyla ölçülürdü (bkz. Yar.12:16; Yar.13:2).
25:3 sağgörülü ve güzeldi... kaba, kötü huylu Naval ile Avigayil’in karakterleri bölüm boyunca sergilenir. Kalev Bkz. Say.14:24. Kenan topraklarının ele geçirilmesinin ardından Hevron’a yerleşmişti (bkz. Yşu.14:13).
25:4 koyunlarını kırktığını Bu zamanda şenlikler düzenlenirdi (bkz. 1Sa.21:8; 2Sa.13:23-24).
25:8 elinden geleni Davut ve adamlarına, sağladıkları güvenlik karşılığında genelde süt ürünleri veya tahıl verilirdi.
25:10 İş ay’ın oğlu Bkz. 1Sa.20:27,1Sa.20:30-31’e ait not.
25:17 kötü Bkz. Yas.13:12-13’ e ait not. kimse ona bir şey söyleyemiyor Krş. örn. 1Sa.20:27-33.
25:19 kocası Naval’a hiçbir şey söylemedi Krş. 1Sa.19:11-17.
25:26 Yaşayan RAB’bin adı... hakkı için Bkz. 1Sa.14:39’a ait not.
25:28 RAB kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir Krş. 1Sa.25:10. RAB’bin savaşlarını sürdürüyor Bkz. 1Sa.17:26,1Sa.17:45-47; 1Sa.18:17. sende hiçbir haksızlık bulunmasın Bkz. 1Sa.21:39.Avigayil, muhtemelen Davut’un ileride kral olacağını anladığı için böyle bir temennide bulunur (bkz. 1Sa.25:30-31).
25:30 önder Bkz. 1Sa.9:16’ya ait not.
25:32 seni karşıma çıkaran Bkz. 1Sa.25:39.
25:33 Anlayışını Bkz. 1Sa.21:3 ve ilgili not.
25:37 felç oldu İbranice’den “taş oldu” diye de çevrilebilir. Ahlâksal duyarlılıktan yoksun olan Naval, bu karakterine uygun bir ceza alır (bkz. 1Sa.21:1-43; 1Sa.25:3’e ait not).
25:43 Ahinoam’ı Davut’un ilk oğluAmnon’un annesi (bkz. 2Sa.3:2). Yizreelli Yizreel, Yahuda bölgesinin güneyinde, Karmel yakınlarında bir kentti (bkz. 1Sa.25:2 ; Yşu.15:55-56). Aynı adı taşıyan başka bir yer daha vardı; kuzeyde, İsrail’in Filistliler’e karşı ordugâh kurduğu (bkz. 1Sa.29:1,1Sa.29:11) ve sonraları Ahav’ın yaşadığı (bkz. 1Kr.18:45-46; 1Kr.21:1) kasabaydı.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş