1. Samuel 24:1-26

24
Davut Saul'un Canını Bağışlıyor
1Saul Filistliler'i kovalamaktan dönünce, Davut'un Eyn-Gedi Çölü'nde olduğu haberini aldı. 2Saul da Davut'la adamlarını Dağ Keçisi Kayalığı dolaylarında arayıp bulmak için, bütün İsrail'den üç bin seçme asker alıp yola çıktı.
3 Yolda koyun ağıllarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyorlardı. 4Adamları, Davut'a, “İşte RAB'bin sana, ‘Dilediğini yapabilmen için düşmanını eline teslim edeceğim’ dediği gün bugündür” dediler.
Davut kalkıp Saul'un cüppesinin eteğinden gizlice bir parça kesti. 5Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçlu buldu. 6Adamlarına, “Efendime, RAB'bin meshettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan RAB beni uzak tutsun” dedi, “Çünkü o RAB'bin meshettiği kişidir.” 7Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi. Saul mağaradan çıkıp yoluna koyuldu.
8O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a, “Efendim kral!” diye seslendi. Saul arkasına bakınca, Davut eğilip yüzüstü yere kapandı. 9“ ‘Davut sana kötülük yapmak istiyor’ diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun?” dedi, 10“Bugün RAB'bin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, ‘Efendime el kaldırmayacağım, çünkü o RAB'bin meshettiği kişidir’ dedim. 11Ey baba, cüppenin eteğinden kesilmiş, elimdeki şu parçaya bak; evet, bak! Cüppenden bir parça kestim, ama seni öldürmedim. Bundan ötürü içimde kötülük ve başkaldırma düşüncesi olmadığını iyice bilesin. Sana kötülük yapmadığım halde sen beni öldürmeye çalışıyorsun. 12RAB aramızda yargıç olsun ve benim öcümü senden O alsın. Ama ben elimi sana karşı kaldırmayacağım. 13Eskilerin şu, ‘Kötülük kötü kişilerden gelir’ deyişi uyarınca elim sana karşı kalkmayacaktır. 14İsrail Kralı kime karşı çıkmış? Sen kimi kovalıyorsun? Ölü bir köpek mi? Bir pire mi? 15RAB yargıç olsun ve hangimizin haklı olduğuna O karar versin. RAB davama baksın ve beni savunup senin elinden kurtarsın.”
16Davut söylediklerini bitirince, Saul, “Davut oğlum, bu senin sesin mi?” diye sordu ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 17Sonra, “Sen benden daha doğru bir adamsın” dedi, “Sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin. 18Bugün bana iyi davrandığını kanıtladın: RAB beni eline teslim ettiği halde beni öldürmedin. 19Düşmanını yakalayan biri onu güvenlik içinde salıverir mi? Bugün bana yaptığın iyiliğe karşılık RAB de seni iyilikle ödüllendirsin. 20Şimdi anladım ki, sen gerçekten kral olacaksın ve İsrail Krallığı senin egemenliğin altında sürecek. 21Benden sonra soyumu ortadan kaldırmayacağına, babamın ailesinden adımı silmeyeceğine dair RAB'bin önünde ant iç.” 22Davut Saul'un istediği gibi ant içti. Sonra Saul evine döndü. Davut'la adamları da sığınağa gittiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-26:25 Bu ayetlerde anlatılan üç olayda Davut, RAB’bin meshettiği kişi olarak çölde zorlu bir denemeden geçmiştir (1Sa.16:1-3; krş. İsrail’in çölde denenmesi, Yas. 8; İsa’nın çölde denenmesi, Mat.4:11). İçinde bulunduğu koşullar Davut’u, RAB’be ve İsrail’e hizmet etmektense kişisel çıkarları uğruna güçlü konumunu kullanmaya zorlar, ancak Davut bu hataya düşmez.
24:4 düşmanını eline teslim edeceğim Bkz. 1Sa.26:8 ; krş. 1Sa.24:10; 1Sa.23:7,1Sa.23:14. Saul’un cüppesinin eteğinden... bir parça kesti Özellikle kral veya kâhin tarafından giyilen cüppenin etekleri çoğu kez püsküllü olurdu. Bu kısımları kesmek, o kişiyle ilişkiyi kesmek anlamına gelirdi. Davut’un daha sonra vicdanında rahatsızlık duyması (1Sa.24:5) bunun sıradan bir hareket olmadığını gösterir (bkz. 1Sa.26:12 ve ilgili not; 1Sa.24:11; ayrıca krş. 1Sa.15:27-28; 1Sa.18:4).
24:11 Ey baba Muhtemelen Davut, Saul’un damadı olduğu için ona bu şekilde hitap etmiştir (1Sa.18:27).Ancak krala yakın kişilerin de krala bu şekilde hitap ettiği bilinir (bkz. 1Sa.24:16; 2Sa.7:14 ve Mez.2:7’ye ait notlar).
24:14 ölü bir köpek Bkz. 2Sa.9:8’ e ait not. pire Bkz. 1Sa.26:20.
24:16 hıçkıra hıçkıra ağlamaya Saul’un karşı karşıya kaldığı sıkıntılara gösterdiği tepki, RAB’be güvenmek yerine buna benzer duygusal davranışlar olur; daha öncekiler gibi bu tepkisi de geçici olacaktır (bkz. 1Sa.26:2,1Sa.26:21).
24:21 soyumu ortadan kaldırmayacağına Bkz. 1Sa.20:14-15’e ait notlar.
24:22 sığınağa gittiler Bkz. 1Sa.22:4’e ait not. Önceki deneyimlerinden dolayı Davut Saul’un tövbe sözlerine güvenmez.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş