1. Samuel 20

20
Yonatan'la Davut'un Dostluğu
1Davut Rama'nın Nayot Mahallesi'nden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. Ona, “Ne yaptım? Suçum ne?” diye sordu, “Babana karşı ne günah işledim ki, beni öldürmek istiyor?”
2Yonatan, “Bu senden uzak olsun, ölmeyeceksin!” diye yanıtladı, “Babam bana bildirmeden ister büyük, ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin? Olmaz öyle şey!”
3Ancak Davut ant içerek, “Senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor” diye yanıtladı, “ ‘Yonatan ne yapacağımı bilmemeli, yoksa üzülür’ diye düşünmüştür. RAB'bin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var.”
4Yonatan Davut'a, “Ne dilersen dile, senin için yaparım” diye karşılık verdi.
5 Davut Yonatan'a, “Bak, yarın Yeni Ay Töreni” dedi, “Kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir. Ama izin ver, ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim. 6Eğer baban yokluğumu sezerse ona, ‘Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi; orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var’ dersin. 7Baban, ‘İyi’ derse, kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse, bil ki, bana kötülük yapmaya karar vermiştir. 8Sana gelince, bana yardım et; çünkü RAB'bin önünde benimle antlaşma yaptın. Suçluysam, beni sen öldür! Neden beni babana teslim edesin?”
9Yonatan, “Olmaz öyle şey!” diye yanıtladı, “Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana söylemez miydim?”
10Davut, “Baban sana sert bir karşılık verirse, kim bana bildirecek?” diye sordu.
11Yonatan, “Gel, tarlaya gidelim” dedi. Böylece ikisi tarlaya gittiler.
12Yonatan Davut'la konuşmasını sürdürdü: “İsrail'in Tanrısı RAB tanık olsun! Yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa, sana haber göndereceğim. 13Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa, bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam, RAB bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın! RAB önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun! 14Ama sen yaşamım boyunca RAB'bin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim. 15 RAB Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edeceği zaman bile, sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme.”
16Böylece Yonatan Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve, “RAB Davut'un düşmanlarını cezalandırsın” dedi. 17Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu.
18Yonatan Davut'a, “Yarın Yeni Ay Töreni” dedi, “Yerin boş kalacağından, yokluğun anlaşılacak. 19Öbür gün, geçen sefer gizlendiğin yere çabucak git. Ezel Taşı'nın yanında bekle. 20Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına üç ok atacağım. 21Sonra hizmetkârımı gönderip, ‘Git okları bul’ diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona, ‘Bak, oklar senin bu yanında, onları alıp buraya getir’ dersem, gel. Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, güvenliktesin, tehlike yok. 22Ama hizmetkâra, ‘Bak, oklar ötende’ dersem, git; çünkü RAB seni uzaklaştırmıştır. 23Birbirimizle yaptığımız antlaşmaya gelince, RAB sonsuza dek seninle benim aramda tanık olsun.”
24Böylece Davut tarlada gizlendi. Yeni Ay Töreni başlayınca, Kral Saul gelip yemeğe oturdu. 25Her zamanki gibi duvarın yanındaki yerine oturmuştu. Yonatan karşısında[a], Avner de yanında yerlerini aldılar. Davut'un yeriyse boş kaldı. 26Ama Saul o gün bir şey söylemedi. “Davut'un başına bir şey gelmiş olmalı. Dinsel açıdan kirli olsa gerek, evet dinsel açıdan temiz değildir” diye düşündü. 27Ertesi gün, ayın ikinci günü, Davut'un yeri yine boştu. Bunun üzerine Saul, oğlu Yonatan'a, “İşay'ın oğlu neden dün de, bugün de yemeğe gelmedi?” diye sordu.
28Yonatan, “Davut Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi” diye karşılık verdi, 29“ ‘Lütfen izin ver. Çünkü ailemizin kentte bir kurbanı var, ağabeyim orada bulunmamı buyurdu. Gözünde lütuf bulduysam gidip kardeşlerimi göreyim’ dedi. İşte bu yüzden kralın sofrasına gelemedi.”
30Saul Yonatan'a öfkelenerek, “Seni sapık ve dikbaşlı kadının oğlu!” diye bağırdı, “İşay'ın oğlunu desteklediğini bilmiyor muyum? Bu kendin için de, seni doğuran annen için de utanç verici. 31Çünkü İşay'ın oğlu yeryüzünde yaşadıkça ne sen güvenlikte olabilirsin, ne de krallığın. Şimdi adam gönder, onu bana getir. O ölmeli!”
32Yonatan babası Saul'a, “Neden ölmeli? Ne yaptı ki?” diye karşılık verdi. 33Ama Saul Yonatan'ı öldürmek amacıyla mızrağını ona fırlattı. Böylece Yonatan babasının Davut'u öldürmeye kararlı olduğunu anladı. 34Büyük bir öfkeyle sofradan kalktı ve ayın ikinci günü hiç yemek yemedi. Babasının Davut'u böyle aşağılamasına üzüldü.
35Sabahleyin Yonatan Davut'la buluşmak üzere tarlaya gitti. Yanına bir uşak almıştı. 36Uşağa, “Haydi koş, atacağım okları bul” dedi. Uşak koşarken, Yonatan onun ötesine bir ok attı. 37Uşak Yonatan'ın attığı okun düştüğü yere varınca, Yonatan, “Ok ötende!” diye seslendi, 38“Çabuk ol! Koş, yerinde durma!” Yonatan'ın uşağı oku alıp efendisine getirdi. 39Olup bitenden habersizdi. Olanları yalnız Yonatan'la Davut biliyordu. 40Yonatan, silahlarını yanındaki uşağa vererek, “Al bunları kente götür” dedi.
41Uşak gider gitmez, Davut taşın güney yanından ayağa kalktı ve yüzüstü yere kapanarak üç kez eğildi. İki arkadaş birbirlerini öpüp ağladılar; ancak Davut daha çok ağladı.
42Yonatan, “Esenlikle yoluna git” dedi, “İkimiz RAB'bin adıyla ant içmiştik. RAB seninle benim aramda ve soylarımız arasında sonsuza dek tanık olsun.” Bundan sonra Davut yoluna gitti. Yonatan da kente döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

20:3 RAB’bin... yaşamın hakkı için Bkz. 1Sa.14:39’a ait not.
20:5 YeniAy Töreni Her ayın ilk gününde yapılan bu kutlamada özel kurbanlar sunulur (Say.28:11-15), borazanlar çalınırdı (Say.10:10; Mez.81:3). Bu kutlamadan ötürü yedinci ayın başı nda çalışılmazdı (Lev.23:24-25; Say.29:1-6; Amo.8:5).
20:6 yıllık kurban Bu ifade ailelerin Yeni Ay Töreni’ni yılda bir kez birlikte kutladıklarına işaret eder.
20:8 antlaşma Bkz. 1Sa.18:3.
20:13 RAB bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not.
20:14 ölmeyeyim Eski çağlarda krallığa getirilen yeni bir soyun ilk önderinin, tahtta hak iddia edebilecek bütün vârisleri öldürerek konumunu güvence altına alması yaygındı (bkz. 1Kr.15:29; 1Kr.16:11; 2Kr.10:7; 2Kr.11:1).
20:15 Bu rica Yonatan ile Davut arasındaki ilk antlaşmaya dayanıyordu (bkz. 1Sa.18:3). Davut, daha sonraları Yonatan’ın oğlu Mefiboşet’le ilgilenerek bu sorumluluğunu yerine getirecektir (bkz. 2Sa.9:3,2Sa.9:7; 2Sa.21:7).
20:17 bir daha ant içirtti Bkz. 1Sa.20:14-15,1Sa.20:42; 1Sa.18:3. onu canı kadar seviyordu Bkz. 1Sa.18:3; 2Sa.1:26.
20:18 Yeni Ay Töreni Bkz. 1Sa.20:5’ e ait not.
20:19 gizlendiğin yere Büyük olasılıkla 1Sa.19:2’de söz edilen yere.
20:21 Yaşayan RAB’bin adıyla Bkz. 1Sa.14:39,1Sa.14:45’e ait not.
20:25 Avner Saul’un amcasının oğlu ve ordusunun komutanı (bkz. 1Sa.14:50).
20:26 dinsel açıdan kirli Bkz. 1Sa.16:5’e ait not; krş. Lev.7:19-21; Lev.15:16; Yas.23:10.
20:27,30-31 İş ay’ın oğlu Saul, Davut’u küçümsemek üzere bu ifadeyi kullanır (bkz. 1Sa.22:7-9,1Sa.22:13; 1Sa.25:10).
20:33 mızrağını ona fırlattı Bkz. 1Sa.18:11; 1Sa.19:10.
20:41 üç kez eğildi Boyun eğme ve saygı işareti (bkz. Yar.33:3 ve ilgili not; Yar.42:6). İbranicesi, ‘burnu toprağa üç defa dokundu’ anlamına gelir.
20:42 ant içmiştik Bkz. 1Sa.20:14-15,1Sa.20:23; 1Sa.18:3. kente Giva’ya (bkz. 1Sa.10:26).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş