1. Samuel 8

8
İsrail Halkı Bir Kral İstiyor
1Samuel yaşlanınca oğullarını İsrail'e önder atadı. 2Beer-Şeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adıysa Aviya'ydı. 3Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı.
4Bu yüzden İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar. 5 Ona, “Bak, sen yaşlandın” dediler, “Oğulların da senin yolunda yürümüyor. Şimdi, öteki uluslarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata.” 6Ne var ki, “Bizi yönetecek bir kral ata” demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel RAB'be yakardı.
7RAB, Samuel'e şu karşılığı verdi: “Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler. 8Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar. Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler. 9Şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin onları nasıl yöneteceğini söyle.”
10Samuel kendisinden kral isteyen halka RAB'bin bütün söylediklerini bildirdi: 11“Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar. 12Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek. 13Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak. 14Seçkin tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek. 15Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkârlarına dağıtacak. 16Kadın erkek kölelerinizi, seçkin boğalarınızı[a], eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak. 17Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız. 18Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama RAB o gün size karşılık vermeyecek.”
19Ne var ki, halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. “Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun” dediler, 20“Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek.”
21Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel, bunları RAB'be aktardı. 22RAB Samuel'e, “Onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata” diye buyurdu.
Bunun üzerine Samuel İsrailliler'e, “Herkes kendi kentine dönsün” dedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Samuel yaşlanınca Büyük olasılıkla Mispa’da kazanılan zaferden yaklaşık yirmi yıl sonra (bkz. 1Sa.7:11), Samuel altmış beş yaşlarındayken (bkz. Giriş).
8:2 Beer-Şeva’da Yeruşalim’in 70 km güneybatısındadır (ayrıca bkz. Yar.21:31’e ait not).
8:3 rüşvet alır Rüşvet Kutsal Yasa’da açıkça yasaklanmıştır (bkz. Çık.23:8; Yas.16:19-20 ve ilgili not).
8:5 bizi yönetecek bir kral ata Halkın ileri gelenlerinin, bir kral dilemelerinin asıl nedeni, komşu uluslar gibi olmak istemeleridir ; onlarınki gibi, savaşta kendilerine önderlik edecek ve oymakları tek bir halk olarak birleştirebilecek birini istemektedirler (bkz. 1Sa.1:20; 1Sa.10:19; 1Sa.12:12; ayrıca bkz. Giriş).
8:7 Halkın sana bütün söylediklerini dinle RAB, İsrail’de krallık kurulacağına ilişkin belirtileri uzun süredir vermekteydi (Yar.49:10; Say.24:7,Say.24:17; Yas.17:14-20; bkz. 1Sa.8:9,1Sa.8:22), bu yüzden halkın bir kral istemesi yanlış değildi. Ancak onlar öteki ulusların başındaki gibi bir kral isteyerek kralları olan RAB’le aralarındaki antlaşmayı bozmuş oluyorlardı. reddettikleri sen değilsin, kralları olarak beni reddettiler Krş. Hak.8:23; bkz. 1Sa.10:19; 1Sa.12:12,1Sa.12:17,1Sa.12:19-20. Halk, kralları olan RAB’bin geçmişte bütün ihtiyaçlarını (askeri zafer dâhil) sürekli karşıladığını unutmuştu (1Sa.12:12; Say.23:21; Yas.33:5; krş. 1Sa.10:18; 1Sa.12:8-11) ve içinde bulundukları ruhsal sorunun farkında değildi, sadece durumun siyasal yönünü görüyordu.
8:11 savaş arabalarında Bkz. Yşu.11:6.
8:15 ondalığını Kralın payı, halkın RAB’be adaması gereken ondalıktan çok daha fazlaydı (Lev.27:30-32; Say.18:26; Yas.14:22,Yas.14:28; Yas.26:12). Halkın Yüce Kral RAB’be adadığı her şeyi (toprak, ürünler, davarlar, hatta nüfusun tamamı, Yas.8:7), başa gelecek kral kendisi için talep edecekti.
8:18 seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz Bkz. 1Kr.12:4; Yer.22:13-17.
8:20 bütün uluslar gibi Bkz. 1Sa.8:5,1Sa.8:7’ ye ait not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş