Amos 5:21-24

21 RAB şöyle diyor:
“İğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan,
Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan,
22Yakmalık ve tahıl sunularınızı
Bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim,
Besili hayvanlarınızdan sunacağınız
Esenlik sunularına dönüp bakmayacağım.
23Uzak tutun benden ezgilerinizin gürültüsünü,
Çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim.
24Bunun yerine adalet su gibi,
Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:24 adalet... doğruluk RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmanın getirdiği sorumluluklardan ikisidir. Doğruluk, RAB’bin kutsal karakterinin özüdür, dolayısıyla RAB’bin eylemleri buna dayanır; adalet ise RAB’bin doğruluğunun hem mahkemelere hem de kiş isel ilişkilere yansımasıdır (ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656). Adalet, Kutsal Kitap’a göre, hem kişinin hak ettiği karşı lığı hem de toplumun ‘ortak yararını’ gözetmelidir. Her ikisi de toplumsal düzenin iyi işlemesini sağlar (bkz. Mik.6:8 ve ilgili not). Ancak İsrailliler RAB’bin adaletini ve doğruluğunu önemsememiş ve reddetmiştir (krş. Amo.5:7,Amo.5:10,Amo.5:12). su... ırmak gibi Bitki ve hayvan yaşamının ancak su bulunan yerde gelişebilmesi gibi, toplumsal gelişim de ancak adalet ve doğruluğun hüküm sürdüğü yerde mümkün olabilir. Buradaki tasvir, adaletin ve doğruluğun toplumun her alanını etkilemesinin gerekliliğini ve sürekliliğini ifade eder.
5:21-27 RAB’bin buyurduğu “tapınak, kâhin, kurban” düzeninde hata yoktur; ancak halk bunları yerine getirirken, RAB’bin kendileriyle yaptığı antlaşmanın sorumluluklarını (hem RAB’be bağlılığı hem de İsrailli kardeşlerine göstermeleri gereken adaleti) hiçe saydıkları için RAB’bin gözünde bir değeri kalmamıştır. İkiyüzlü bir tutum içinde yapılan tapınma kabul edilemez (bkz. Yşa.1:11-15 ve ilgili not). İsa Mesih de aynı konuya değinir (bkz. Mat.5:21-26).

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş