Amos 5:7

7Ey adaleti acı pelinotuna çevirenler,
Doğruluğu yere çalanlar!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-5:17 RAB’bin İsrail’i cezalandıracağının kesinleştiğini vurgulayan bildiriler.
5:7 adaleti acı pelinotuna çevirenler Pelinotu, çok acımsı tadı olan bir bitkidir. Adaletin işleyişinin ve kurumlarının (mahkemelerin) yozlaştırılarak kötülüğe alet edilmesinden söz edilmektedir; mazlum olanlar adalet beklerken, baskı görmüş, acı çekmiştir.
5:7-9 Amo.4:13’te olduğu gibi kısa bir ilahi eklenmiştir (bkz. Amo.9:5-6 ve ilgili notlar). Burada Amos, iyiyi kötüye “çeviren” insanlar ile geceyi gündüze “çeviren”, evreni yöneten ve halkının arkasında saklandığı duvarları yıkmaya gücü yeten RAB arasındaki tezadı vurgular.

Videolar

Amos Girişi

Amos Kutsal Kitap'ta sözleri ayrıntılarıyla kaydedilen ilk peygamberdir. Yahudalı olmasına karşın, İ.Ö. 8. yüzyılın ortalarında daha çok İsrail'in kuzey krallığında yaşayan insanlara seslendi. Bu dönemde insanlar bolluk, güvenlik içinde yaşıyorlardı. Ne var ki, Amos bolluğun belirli zenginlerle sınırlı olduğunu, haksızlık ve yoksullara yapılan baskıyla beslendiğini gördü. Dinsel uygulamalar içten değildi; güvenlik görünüşte var, gerçekte yoktu. Amos cesaretle Tanrı'nın halkı cezalandıracağını duyurdu. "Doğruluk ırmak gibi sürekli aksın" diye çağrı yaptı, "Belki RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, Yusuf'un soyundan sağ kalanlara lütfeder" dedi (5:15).

Ana Hatlar:

1:1-2:5 İsrail'in komşularının cezalandırılması
2:6-6:14 İsrailliler'in cezalandırılması
7:1-9:15 Beş görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş