Hakimler 8

8
Zevah ile Salmunna
1Efrayimoğulları Gidyon'a, “Midyanlılar'la savaşmaya gittiğinde bizi çağırmadın; bize neden böyle davrandın?” diyerek onu sert bir dille eleştirdiler.
2Gidyon, “Sizin yaptığınızın yanında benim yaptığım ne ki?” diye karşılık verdi, “Efrayim'in bağbozumundan artakalan üzümler, Aviezer'in bütün bağbozumu ürününden daha iyi değil mi? 3Tanrı Midyan önderlerini, Orev'i ve Zeev'i elinize teslim etti. Sizin yaptıklarınıza kıyasla ben ne yapabildim ki?” Gidyon'un bu sözleri onların öfkesini yatıştırdı.
4Gidyon bitkin olmalarına karşın Midyanlılar'ı kovalamayı sürdüren üç yüz adamıyla Şeria Irmağı'na ulaşıp karşıya geçti. 5Sukkot'a vardıklarında kent halkına, “Lütfen ardımdaki adamlara ekmek verin, bitkin haldeler” dedi, “Ben Midyan kralları Zevah ve Salmunna'yı kovalıyorum.”
6Sukkot önderleri, “Zevah ile Salmunna'yı tutsak aldın mı ki, orduna ekmek verelim?” dediler.
7Gidyon, “Öyle olsun!” diye karşılık verdi, “RAB Zevah ile Salmunna'yı elime teslim edince, bedenlerinizi çöl dikenleriyle, çalılarla yaracağım.”
8Gidyon oradan Penuel'e gitti ve oranın halkından da aynı şeyi istedi. Penuel halkı da Sukkot halkının verdiği yanıtın aynısını verdi. 9Gidyon onlara, “Esenlik içinde döndüğüm zaman bu kuleyi yıkacağım” dedi.
10Zevah ile Salmunna doğulu halkların ordularından artakalan yaklaşık on beş bin kişilik bir orduyla birlikte Karkor'daydılar. Eli kılıç tutan yüz yirmi bin savaşçı ölmüştü. 11Gidyon Novah ve Yogboha'nın doğusundan, göçebelerin yolundan geçerek düşman ordugahına saldırdı. Adamlar hazırlıksız yakalandılar. 12Zevah ile Salmunna kaçtıysa da Gidyon peşlerine düştü. Bu iki Midyan kralını, Zevah ile Salmunna'yı yakalayıp bütün ordularını bozguna uğrattı.
13Yoaş oğlu Gidyon Heres Geçidi yoluyla savaştan döndü. 14Yolda Sukkot'tan genç bir adamı yakalayıp sorguya çekti. Adam Sukkot önderleriyle ileri gelenlerinin adlarını, toplam yetmiş yedi kişinin adını yazıp Gidyon'a verdi.
15Gidyon Sukkot'a gidip halka şöyle dedi: “ ‘Zevah ile Salmunna'yı tutsak aldın mı ki bitkin adamlarına ekmek verelim’ diyerek beni aşağıladınız. İşte Zevah ile Salmunna!” 16Sonra kentin ileri gelenlerini topladı; Sukkot halkını çöl dikenleriyle, çalılarla döverek cezalandırdı. 17Ardından Penuel Kulesi'ni yıkıp kent halkını kılıçtan geçirdi.
18Sonra Zevah ile Salmunna'ya, “Tavor'da öldürdükleriniz nasıl adamlardı?” diye sordu.
“Tıpkı senin gibiydiler, hepsi kral oğullarına benziyordu” yanıtını verdiler.
19Gidyon, “Onlar kardeşlerimdi, öz annemin oğullarıydı” dedi, “Yaşayan RAB'bin adıyla ant içerim ki, onları sağ bıraksaydınız sizi öldürmezdim.” 20Sonra büyük oğlu Yeter'e, “Haydi, öldür onları” dedi. Ne var ki, henüz genç olan Yeter korktu, kılıcını çekmedi.
21Bunun üzerine Zevah ile Salmunna Gidyon'a, “Sen öldür bizi” dediler, “Erkeğin işini ancak erkek yapar.”
Böylece Gidyon varıp Zevah ile Salmunna'yı öldürdü. Develerinin boyunlarındaki hilal biçimi süsleri de aldı.
22İsrailliler Gidyon'a, “Sen, oğlun ve torunun bize önderlik edin” dediler. “Çünkü bizi Midyanlılar'ın elinden sen kurtardın.”
23Ama Gidyon, “Ben size önderlik etmem, oğlum da etmez” diye karşılık verdi, “Size RAB önderlik edecek.” 24Sonra, “Yalnız sizden bir dileğim var” diye sözünü sürdürdü, “Ele geçirdiğiniz ganimetin içindeki küpeleri bana verin.” –İsmaililer altın küpeler takarlardı.–
25İsrailliler, “Seve seve veririz” diyerek yere bir üstlük serdiler. Herkes ele geçirdiği küpeleri üstlüğün üzerine attı. 26Hilaller, kolyeler, Midyan krallarının giydiği mor giysiler ve develerin boyunlarından alınan zincirler dışında, Gidyon'un aldığı altın küpelerin ağırlığı bin yedi yüz şekel[a] tuttu. 27Gidyon bu altından bir efod yaparak onu kendi kenti olan Ofra'ya yerleştirdi. Bütün İsrailliler bu put yüzünden RAB'be vefasızlık ettiler. Böylece efod Gidyon ile ailesi için bir tuzak oldu.
28İsrailliler'e yenilen Midyanlılar bir daha toparlanamadılar. Ülke Gidyon zamanında kırk yıl barış içinde yaşadı.
Gidyon'un Ölümü
29Yoaş oğlu Yerubbaal dönüp kendi evinde yaşamını sürdürdü. 30Çok sayıda kadınla evlendi ve yetmiş oğlu oldu. 31Ayrıca Şekem'de bir cariyesi vardı. Bundan da bir oğlu oldu, adını Avimelek koydu. 32Yoaş oğlu Gidyon iyice yaşlanıp öldü. Aviezerliler'e ait Ofra Kenti'nde, babası Yoaş'ın mezarına gömüldü.
33Gidyon ölünce İsrailliler yine RAB'be vefasızlık ettiler. Baallar'a taptılar. Baal-Berit'i ilah edinerek 34kendilerini çevrelerindeki düşmanlarının elinden kurtaran Tanrıları RAB'bi unuttular. 35İsrail'e büyük iyilikler yapan Yerubbaal'ın –Gidyon'un– ev halkına vefasızlık ettiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1 Efrayimoğulları Krş. Yiftah’ın tepkisi, Hak.12:1-6.
8:2 Gidyon, Efrayimoğulları’nın, ilk saldırıya katılan öbür oymaklardan daha büyük bir başarı elde ettiğini ima etmektedir. Aviezer’in Gidyon’un ait olduğu boy (bkz. Hak.6:11’e ait not).
8:3 öfkesini yatıştırdı Bkz. Özd.15:1.
8:5 Midyan kralları Zevah ve Salmunna, farklı Midyan oymaklarından olabilir (bkz. Say.31:8).
8:6 ekmek verelim? Sukkot önderleri, Gidyon Midyanlılar’ın ittifakını yenilgiye uğratamazsa, Gidyon’un ordusuna yiyecek sağladıkları için Midyanlılar’ın onlara misilleme yapmasından çekiniyordu.
8:8 Penuel’e Yakup’un Tanrı ile güreştiği yer (Yar.32:30-31).
8:19 öz annemin oğullarıydı Çok eşliliğin yaygın olduğu o devirde, öz kardeşler bu şekilde tanımlanırdı.
8:21 hilal biçimi süsleri Bkz. Yşa.3:18.
8:23 Ben size önderlik etmem... RAB önderlik edecek Gidyon bir krallığın kurulmasına karşı çıktı (krş. Samuel, 1Sa.8:4-20). Tanrı’nın İsrail üzerindeki yönetimi (teokrasi), İsrail halkıyla yaptığı antlaşmaya dayalıydı ; Tanrı’nın dünyadaki krallığı ve bu krallığın nasıl biri tarafından yönetilmesi gerektiği konusu, Hâ-kimler, Samuel (özellikle 2Sa.7. bölüm) ve Krallar kitaplarının ana konularından biridir (ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s.370).
8:24 küpeleri ‘Burun halkaları’ anlamına da gelir (bkz. Yar.24:47; Hez.16:12). İsmaililer Midyanlar’ın akrabasıdır (Yar.25:1-2) ve bazen onlarla bir tutulmuşlardır (Yar.8:22,Yar.8:24; Yar.37:25-28; Yar.37:25’e ait not; Yar.39:1).
8:27 efod Bkz. Çık.28:6-30; Çık.39:2-26; Lev.8:7 ve ilgili notlar. Urim ve Tummim aracılığıyla, Tanrı’ya danışmak için kullanılırdı. Efodun Kutsal Yasa’ya aykırı şekilde, putperestlik için de kullanıldığı olmuştur (Lev.17:5; Lev.18:14,Lev.18:17).
8:29 Yerubbaal Bkz. Hak.6:32’e ait not.
8:31 cariyesi Ev halkına ait bir köleydi (Hak.9:18; bkz. Yar.16:2’ye ait not). Avimelek Yar.20:2’de, Yar.26:1’de ve Mez.34 başlıkta, kraliyet unvanı olarak geçer.
8:33 vefasızlık ettiler Bkz. Çık.34:15 ve ilgili not. Baallar’a Bkz. Hak.2:11,Hak.2:13’e ait notlar. Baal-Berit’i ‘Antlaşma Efendisi’ anlamına gelir. Hak.9:46’da aynı ilah, El-Berit (antlaşma tanrısı) adıyla anılmaktadır. “Antlaşma” sözcüğü, ona tapınan bir grup Kenan kentinin kendi aralarında yaptığı resmi bir antlaşma olduğunu düşündürür. Şekem’de Baal-Berit’e adanmış bir tapınak vardı (bkz. Hak.9:4). Oysa Şekem (Hak.8:31), RAB’bin Yeşu aracılığıyla İsrailoğulları ile yaptığı antlaşmayı iki defa yenilediği yerdi (Yşu.8:30-35; Yşu.24:25-27).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş