Hakimler 15

15
Şimşon Öç Alıyor
1Bir süre sonra, buğday biçimi sırasında Şimşon bir oğlak alıp karısını ziyarete gitti. “Karımın odasına girmek istiyorum” dedi.
Ama kızın babası Şimşon'un girmesine izin vermedi. 2“Ondan gerçekten nefret ettiğini sanıyordum” dedi, “Bu nedenle onu senin sağdıcına verdim. Küçük kızkardeşi ondan daha güzel değil mi? Ablasının yerine onu al.”
3Şimşon, “Bu kez Filistliler'e kötülük etsem de buna hakkım var” dedi. 4Kıra çıkıp üç yüz çakal yakaladı. Sonra çakalları çifter çifter kuyruk kuyruğa bağladı. Kuyruklarının arasına da birer çıra sıkıştırdı. 5Çıraları tutuşturup çakalları Filistliler'in ekinlerinin arasına salıverdi. Böylece demetleri, ekinleri, bağları, zeytinlikleri yaktı.
6Filistliler, “Bunu kim yaptı?” dediler, “Yapsa yapsa, Timnalı'nın damadı Şimşon yapmıştır. Çünkü Timnalı karısını elinden alıp sağdıcına verdi.” Sonra gidip kadınla babasını yaktılar.
7Şimşon onlara, “Madem böyle yaptınız, sizden öcümü almadan duramam” dedi. 8Onlara acımasızca saldırarak çoğunu öldürdü, sonra Etam Kayalığı'na çekilip bir mağaraya sığındı. 9Filistliler de gidip Yahuda'da ordugah kurdular, Lehi yöresine yayıldılar.
10Yahudalılar, “Neden bizimle savaşmaya geldiniz?” diye sorunca, Filistliler, “Şimşon'u yakalamaya geldik, bize yaptığının aynısını ona yapmak için buradayız” diye karşılık verdiler. 11Yahudalılar'dan üç bin kişi, Etam Kayalığı'ndaki mağaraya giderek Şimşon'a, “Filistliler'in bize egemen olduklarını bilmiyor musun? Nedir bu bize yaptığın?” dediler.
Şimşon, “Onlar bana ne yaptılarsa ben de onlara öyle yaptım” diye karşılık verdi.
12“Seni yakalayıp Filistliler'e teslim etmek için geldik” dediler.
Şimşon, “Beni öldürmeyeceğinize ant için” dedi.
13Onlar da, “Olur, ama seni sıkıca bağlayıp onlara teslim edeceğiz” dediler, “Söz veriyoruz, seni öldürmeyeceğiz.” Sonra onu iki yeni urganla bağlayıp mağaradan çıkardılar.
14Şimşon Lehi'ye yaklaşınca, Filistliler bağırarak ona yöneldiler. RAB'bin Ruhu büyük bir güçle Şimşon'un üzerine indi. Şimşon'un kollarını saran urganlar yanan keten gibi dağıldı, elindeki bağlar çözüldü. 15Şimşon yeni ölmüş bir eşeğin çene kemiğini eline alıp bununla bin kişiyi öldürdü. 16Sonra şöyle dedi:
“Bir eşeğin çene kemiğiyle,
İki eşek yığını yaptım,
Eşeğin çene kemiğiyle bin kişiyi öldürdüm.”
17Bunları söyledikten sonra çene kemiğini elinden attı. Oraya Ramat-Lehi[a] adı verildi.
18Şimşon ölesiye susamıştı. RAB'be şöyle yakardı: “Kulunun eliyle büyük bir kurtuluş sağladın. Ama şimdi susuzluktan ölüp sünnetsizlerin eline mi düşeceğim?” 19Bunun üzerine Tanrı Lehi'deki çukuru yardı. Çukurdan su fışkırdı. Şimşon suyu içince canlanıp güçlendi. Suyun çıktığı yere Eyn-Hakkore[b] adını verdi. Pınar bugün de Lehi'de duruyor.
20Şimşon Filistliler'in egemenliği sırasında İsrailliler'e yirmi yıl önderlik yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

15:1 buğday biçimi sırasında Mayıs sonu, haziran başı (bkz. Rut.1:22’ye ait not). oğlak alıp karısını ziyarete gitti Evlilik gerçekleşmiş olmasına rağmen karı koca bazen birkaç ay ayrı evlerde yaşardı.Adamın, karısını ziyaretinde ev halkına hediye götürmesi gelenekti.
15:2 Küçük kızkardeşi Şimşon’un kayınpederi, daha önceden Şimşon’dan başlık parası aldığı için ona bir teklifte bulunma gereği duymuş olmalı (krş. Lavan ile Yakup, Yar.29:16-28; Saul ile Davut, 1Sa.18:19-21).
15:9 Lehi Bkz. Hak.15:17. ‘Çene kemiği’ anlamına gelen Lehi adı, bu yöreye muhtemelen burada anlatılan olaylar gerçekleştikten sonra verilmiştir. Lehi’nin yeri kesin bilinmemekle birlikte bazı yorumculara göre günümüzdeki Kirbet es-Siyyac’dır.
15:11 Yahudalılar’dan üç bin kişi Yahudalılar’a ait bir kuvvetten sadece burada söz edilmektedir (ancak bkz. Hak.1:2’ye ait not). Şimşon’un neler yapabileceğini iyi bilen bu adamlar, onu rızası dışında bağlamaya kalkışmadılar (Hak.15:12-13).
15:14 RAB’bin Ruhu Bkz. Hak.3:10; Hak.11:29 ve Hak.14:19’a ait notlar.
15:15 bin kişiyi öldürdü Krş. Hak.3:31.
15:19 Çukurdan su fışkırdı Krş. Çık.17:1-7; Say.20:2-13.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş