Hakimler 3:10

10RAB'bin Ruhu Otniel'in üzerine indi. Otniel İsrailliler'i yönetti, onlar için savaştı. RAB Aram-Naharayim Kralı Kuşan-Rişatayim'i onun eline teslim etti. Artık Otniel ondan daha güçlüydü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:7-11 İtaatsizlik, sıkıntı, yakarış, kurtarılış, itaatsizlik döngüsü (bkz. Giriş; Hak.2:6-3:6’ya ait not), en açık şekliyle Otniel’in hâkimliği döneminde görülür. Döngü, İsrail’in RAB’be itaatsizliğiyle başlar ( Hak.3:7; bkz. Hak.1:11’e ait not).
3:10 RAB’bin Ruhu Otniel’in üzerine indi Kutsal Ruh, halkı kurtarması için Otniel’i güçlendirmektedir. Hâkimler Kutsal Ruh’tan aldıkları yetki ve güçle birer ordu oluşturmuştu. Özellikle merkezi bir yönetimin olmadığı bu dönemde Kutsal Ruh’un etkin gücü olmadan bunu yapmak çok zordu (bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Eski Antlaşma’da Kutsal Ruh’un belirli amaçlarını gerçekleştirmek üzere bir kimseyi özel olarak donattığı ve yönlendirdiği başka örnekler de görülür: Gidyon (Hak.6:34), Yiftah (Hak.11:29), Şimşon (Hak.14:6,Hak.14:19) ve ayrıca Besalel (Çık.31:3), İsrail’in önderlerinden bazıları (Say.11:25-29), Balam (Say.24:2), Saul (1Sa.10:10; 1Sa.11:6), Davut (1Sa.16:13).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş