Hakimler 14:6

6Şimşon üzerine inen RAB'bin Ruhu'yla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:6 RAB’bin Ruhu’yla Bkz. Hak.13:25; Hak.14:19; Hak.15:14; ayrıca bkz. Hak.3:10 ve Hak.11:29’a ait notlar. aslanı... çıplak elle parçaladı Tanrı’nın Ruhu, Şimşon’a böyle özel bir güç bahşetmişti (krş. Davut, 1Sa.17:34-37; Benaya, 2Sa.23:20).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş