Hakimler 14

14
Şimşon'un Evlenmesi
1Şimşon bir gün Timna'ya gitti. Orada Filistli bir kadın gördü. 2Geri dönünce annesiyle babasına, “Timna'da Filistli bir kadın gördüm” dedi, “Onu hemen bana eş olarak alın.”
3Annesiyle babası, “Akrabalarının ya da halkımızın kızları arasında kimse yok mu ki, sünnetsiz Filistliler'den kız almaya kalkıyorsun?” diye karşılık verdiler.
Ama Şimşon babasına, “Bana o kadını al, ondan hoşlanıyorum” dedi. 4Şimşon'un annesiyle babası bunu isteyenin RAB olduğunu anlamadılar. Çünkü RAB o sırada İsrailliler'e egemen olan Filistliler'e karşı fırsat kolluyordu.
5Böylece Şimşon annesi ve babasıyla Timna'ya doğru yola koyuldu. Timna bağlarına vardıklarında, genç bir aslan kükreyerek Şimşon'un karşısına çıktı. 6Şimşon üzerine inen RAB'bin Ruhu'yla güçlendi ve aslanı bir oğlak parçalar gibi çıplak elle parçaladı. Ama yaptığını ne annesine ne de babasına bildirdi.
7Sonra gidip kadınla konuştu ve ondan çok hoşlandı. 8Bir süre sonra kadınla evlenmek üzere yine Timna'ya giderken, aslanın leşini görmek için yoldan saptı. Bir arı sürüsünün aslanın leşini kovana çevirdiğini gördü. 9Kovandaki balı avuçlarına doldurdu, yiye yiye oradan uzaklaştı. Annesiyle babasının yanına varınca baldan onlara da verdi, onlar da yedi. Ama balı aslanın leşinden aldığını söylemedi.
10Babası kadını görmeye gidince, Şimşon da damat geleneğine uyarak orada bir şölen düzenledi. 11Filistliler onu görünce ona eşlik etmek üzere otuz genç getirdiler. 12Şimşon onlara, “Size bir bilmece sorayım” dedi, “Şölenin yedi günü içinde kesin yanıtı bulup bana bildirirseniz, size otuz keten mintan, otuz takım da üst giysi vereceğim. 13Ama bilmeceyi çözemezseniz, o zaman da siz bana otuz keten mintanla otuz takım üst giysi vereceksiniz.”
Ona, “Seni dinliyoruz” dediler, “Söyle bakalım bilmeceni.”
14Şimşon,
“Yiyenden yiyecek,
Güçlüden tatlı çıktı”
dedi. Üç gün geçtiyse de bilmeceyi çözemediler.
15Dördüncü[a] gün gençler Şimşon'un karısına, “Kocanı kandır da bize bilmecenin yanıtını versin” dediler, “Yoksa, seni de babanın evini de yakarız. Bizi soymak için mi buraya çağırdınız?”
16Şimşon'un karısı ağlayarak ona, “Benden nefret ediyorsun” dedi, “Beni sevmiyorsun. Soydaşlarıma bir bilmece sordun, yanıtını bana söylemedin.”
Şimşon karısına, “Bak” dedi, “Anneme babama bile söylemedim, sana mı söyleyeceğim?”
17Kadın şölen boyunca yedi gün ağlayıp durdu. Kadının sürekli sıkıştırması üzerine Şimşon yedinci gün bilmecenin yanıtını ona söyledi. Kadın da yanıtı soydaşlarına iletti.
18Yedinci gün, gün batmadan kentli gençler Şimşon'a geldiler.
“Baldan tatlı,
Aslandan güçlü ne var?”
dediler.
Şimşon, “Düvemle çift sürmüş olmasaydınız, bilmecemi çözemezdiniz” diye karşılık verdi.
19RAB'bin Ruhu üzerine inince güçlenen Şimşon Aşkelon'a gitti; otuz kişi vurup mallarını yağmaladı, giysilerini de bilmeceyi çözenlere verdi. Öfkeden kudurmuş bir halde babasının evine döndü.
20Şimşon'un karısı ise Şimşon'a eşlik eden sağdıca verildi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 Timna’ya Beytşemeş’in batısında Sorek Vadisi’ndeki Tel Bataş’tır.Arkeologlar, kentin Filist zamanından kalan katmanını ortaya çıkarmışlardır. Filistli bir kadın İsrailliler’in Kenanlılar’la evlenmesi yasaktı (Çık.34:11,Çık.34:16; Yas.7:1,Yas.7:3; bkz. Esav, Yar.26:35; Yar.27:46; Yar.28:1; ayrıca bkz. Hak.3:5-6; krş. Hak.14:3).
14:2 Onu hemen bana eş olarak alın Bkz. Yar.34:4.Ailenin başı olan baba, oğulları için eş seçimi de dâhil olmak üzere, aileyi ilgilendiren her konuda yetki sahibiydi (bkz. Hak.12:9; Yar.24:3-9; Neh.10:30).
14:3 sünnetsiz RAB’bin antlaşmasına bağlı olmayanlar, özellikle Filistliler için kullanılan bir küçümseme ifadesi (bkz. 1Sa.14:6’ya ait not). ondan hoşlanıyorum Bu ifadenin İbranicesi, Hak.17:6 ve Hak.21:25’te geçen “dilediğini yapmak” ifadesine benzer.
14:4 isteyenin RAB olduğunu RAB, insana kötü veya anlaşılmaz görünen yollarla da amacını gerçekleştirir (bkz. Yar.45:8; Yar.50:20; 2Ta.25:20; Yşa.55:8; Elç.2:23; Elç.4:28; Rom.8:28-29).
14:5 Timna bağlarına Sorek Vadisi (Timna’nın bulunduğu yer) ve civarı verimli bağlarıyla ünlüydü. Adanmışlık yemini eden kişi için üzüm bağları, baştan çıkartıcı bir unsur olabiliyordu (bkz. Say.6:1-4). genç bir aslan Bkz. 1Sa.17:34; 2Sa.23:20; 1Kr.13:24; 1Kr.20:36.
14:6 RAB’bin Ruhu’yla Bkz. Hak.13:25; Hak.14:19; Hak.15:14; ayrıca bkz. Hak.3:10 ve Hak.11:29’a ait notlar. aslanı... çıplak elle parçaladı Tanrı’nın Ruhu, Şimşon’a böyle özel bir güç bahşetmişti (krş. Davut, 1Sa.17:34-37; Benaya, 2Sa.23:20).
14:8-9 leşini kovana... balı avuçlarına doldurdu Şimşon leşe dokunmakla adanmışlık yeminini bozmuş oldu (Say.6:6-7).
14:10 şölen Eski Ortadoğu’da bu tür şölenler yaygındı (bkz. Yar.29:22). Şimşon’un, bu tip şölenlerde şarap içildiğini bilmesine rağmen buna katılması akılsızca bir davranıştı (bkz. Hak.13:4,Hak.13:7).
14:11 Bu gençlere muhtemelen davetlileri çapulculara karşı koruma görevi verilmişti (krş. “damadın konukları”, Mat.9:15).
14:12 bilmece Şölenlerde ve özel günlerde bilmeceler sorarak eğlenmek yaygındı.
14:14 Bkz. Hak.14:8-9.
14:15 Dördüncü Bazı Septuaginta elyazmalarında ve Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “yedinci” diye geçer.
14:16 Beni sevmiyorsun Krş. Delila, Hak.16:15.
14:19 RAB’bin Ruhu üzerine inince Tanrı, Şimşon aracılığıyla Filistliler’i alt edecektir (bkz. Hak.3:10’a ait not). Aşkelon’a Filistliler’in beş büyük kentinden biri.
14:20 sağdıca Bkz. Hak.15:2; muhtemelen ona eşlik eden otuz kişi arasından (Hak.14:11) Şimşon’a yardım eden genç adam (krş. Yu.3:29).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş