Hakimler 16

16
Şimşon ile Delila
1Şimşon bir gün Gazze'ye gitti. Orada gördüğü bir fahişenin evine girdi. 2Gazzeliler'e, “Şimşon buraya geldi” diye haber verilince çevreyi kuşattılar. Bütün gece kentin kapısında pusuya yattılar. “Gün ağarınca onu öldürürüz” diyerek gece boyunca yerlerinden kımıldamadılar.
3Şimşon gece yarısına dek yattı. Gece yarısı kalktı, kent kapısının iki kanadıyla iki direğini tutup sürgüyle birlikte yerlerinden söktü. Hepsini omuzlayıp Hevron'un karşısındaki tepeye çıkardı.
4Bir süre sonra Şimşon Sorek Vadisi'nde yaşayan Delila adında bir kadına aşık oldu. 5Filist beyleri kadına gelip, “Şimşon'un üstün gücünün kaynağı nedir, onu kandırıp öğrenmeye bak” dediler, “Böylece belki onu bağlar, etkisiz hale getirip yenebiliriz. Her birimiz sana bin yüzer parça gümüş[a] vereceğiz.”
6Bunun üzerine Delila Şimşon'a, “Lütfen, söyle bana, bu üstün gücü nereden alıyorsun?” diye sordu, “Seni bağlayıp yenmek olası mı?”
7Şimşon, “Beni kurumamış yedi taze sırımla bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum” dedi.
8Bunun üzerine Filist beyleri Delila'ya kurumamış yedi taze sırım getirdiler. Delila bunlarla Şimşon'u bağladı. 9Adamları bitişik odada pusuya yatmıştı. Delila, “Şimşon, Filistliler geldi!” dedi. Şimşon sırımları ateş değdiğinde dağılıveren kendir lifleri gibi koparıp attı. Gücünün sırrını vermemişti.
10Delila, “Beni kandırdın, bana yalan söyledin” dedi, “Lütfen söyle bana, seni neyle bağlamalı?”
11Şimşon, “Beni hiç kullanılmamış yeni urganla sımsıkı bağlarlarsa sıradan bir adam gibi güçsüz olurum” dedi.
12Böylece Delila yeni urgan alıp Şimşon'u bağladı. Sonra, “Şimşon, Filistliler geldi!” dedi. Adamlar hâlâ bitişik odada pusu kurmuş bekliyorlardı. Şimşon urganları iplik koparır gibi koparıp kollarından sıyırdı.
13Delila ona, “Şimdiye kadar beni hep kandırdın, bana yalan söyledin” dedi, “Söyle bana, seni neyle bağlamalı?”
Şimşon, “Başımdaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum” dedi.
14Şimşon uyurken Delila onun başındaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burdu[b]. Sonra, “Şimşon, Filistliler geldi!” dedi. Şimşon uykusundan uyandı, saçını tezgah kazığından ve kumaştan çekip kurtardı.
15Delila, “Bana güvenmiyorsan nasıl olur da, ‘Seni seviyorum’ diyorsun?” dedi, “Üç kezdir beni kandırıyorsun, üstün gücünün nereden geldiğini söylemiyorsun.” 16Bu sözlerle Şimşon'u sıkıştırıp günlerce başını ağrıttı. Sonunda Şimşon dayanamayıp 17yüreğini kadına tümüyle açtı. “Başıma hiç ustura değmedi” dedi, “Çünkü ben ana rahmindeyken Tanrı'ya adanmışım. Tıraş olursam gücümü yitiririm. Sıradan bir adam gibi güçsüz olurum.”
18Delila Şimşon'un gerçeği söylediğini anlayınca haber gönderip Filist beylerini çağırttı. “Bir kez daha gelin” dedi, “Şimşon bana gerçeği söyledi.” Kadının yanına gelen Filist beyleri gümüşü de birlikte getirdiler. 19Delila Şimşon'u dizleri üzerinde uyuttuktan sonra adamlardan birini çağırtıp başındaki yedi örgüyü kestirdi. Sonra alay ederek onu dürtüklemeye başladı. Çünkü Şimşon gücünü yitirmişti.
20Delila, “Şimşon, Filistliler geldi!” dedi. Şimşon uyandı ve, “Her zamanki gibi kalkıp silkinirim” diye düşündü. RAB'bin kendisinden ayrıldığını bilmiyordu.
21Filistliler onu yakalayıp gözlerini oydular. Gazze'ye götürüp tunç zincirlerle bağladılar, cezaevinde değirmen taşına koştular. 22Bu arada Şimşon'un kesilen saçları uzamaya başladı.
Şimşon'un Ölümü
23Filist beyleri ilahları Dagon'un onuruna çok sayıda kurban kesip eğlenmek için toplandılar. “İlahımız, düşmanımız Şimşon'u elimize teslim etti” dediler. 24Halk Şimşon'u görünce kendi ilahlarını övmeye başladı.
“İlahımız ülkemizi yakıp yıkan,
Birçoğumuzu öldüren
Düşmanımızı elimize teslim etti”
diyorlardı.
25İyice coşunca, “Şimşon'u getirin, bizi eğlendirsin” dediler. Şimşon'u cezaevinden getirip oynatmaya başladılar, sonra sütunların arasında durdurdular. 26Şimşon, elinden tutan gence, “Beni tapınağın damını taşıyan sütunların yanına götür de onlara yaslanayım” dedi. 27Tapınak erkeklerle, kadınlarla doluydu. Bütün Filist beyleri de oradaydı. Üç bin kadar kadın erkek Şimşon'un oynayışını damdan seyrediyordu.
28Şimşon RAB'be yakarmaya başladı: “Ey Egemen RAB, lütfen beni anımsa. Ey Tanrı, bir kez daha beni güçlendir; Filistliler'den bir vuruşta iki gözümün öcünü alayım.” 29Sonra tapınağın damını taşıyan iki ana sütunun ortasında durup sağ eliyle birini, sol eliyle ötekini kavradı. 30“Filistliler'le birlikte öleyim” diyerek bütün gücüyle sütunlara yüklendi. Tapınak Filist beylerinin ve bütün içindekilerin üzerine çöktü. Böylece Şimşon ölürken, yaşamı boyunca öldürdüğünden daha çok insan öldürdü.
31Şimşon'un kardeşleriyle babası Manoah'ın bütün ailesi onun ölüsünü almaya geldiler. Şimşon'u götürüp babasının Sora ile Eştaol arasındaki mezarına gömdüler. Şimşon İsrail'i yirmi yıl süreyle yönetmişti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1 Gazze’ye Güneybatı Kenan’ınAkdeniz kıyısında bulunan önemli bir Filist liman kenti. fahişenin Şimşon üstün bir fiziksel güce sahip olduğu halde ahlâksal yönden zayıftı ve zaafları onu sonunda yıkıma götürdü.
16:2 Gün ağarınca O zamana kadar Şimşon’un yorulup tamamen uykuya dalmış olacağını ummuşlardı.
16:3 sürgüyle Muhtemelen tunçtan (1Kr.4:13) ya da demirden (Mez.107:16; Yşa.45:2) yapılmıştır. Hevron’un karşısındaki tepeye Gazze’den yaklaşık 60 km uzakta bulunan Hevron, Yahuda’nın en önemli kentiydi. Herkesin görebileceği bir yere çıkarak tek başına neler yapabileceğini gösteren Şimşon, Yahudalılar’ın hainliğine (Hak.15:11-13) uygun yanıtı vermiş oldu.
16:5 Filist beyleri Bkz. Hak.3:3’e ait not. bin yüzer parça gümüş Olağanüstü derecede büyük bir ödül (krş. Hak.17:10). Beş Filistli’nin ödeyeceği toplam miktar, yüzyıllar önce Yusuf’a biçilen paha üzerinden hesaplandığında, iki yüz yetmiş beş köle fiyatına eşdeğerdi (bkz. Yar.37:28).
16:13-14 Şimşon, “Başımdaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burarsan sıradan bir adam gibi güçsüz olurum” dedi. Şimşon uyurken Delila onun başındaki yedi örgüyü dokuma tezgahındaki kumaşla birlikte dokuyup kazıkla burdu Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde, “Şimşon, ‘Başımdaki yedi örgüyü dokuma tezgâhındaki kumaşla birlikte dokursan’ dedi. Kadın dokuyup kazıkla burdu” diye geçer.
16:19-20 gücünü yitirmişti... RAB’bin... ayrıldığını bilmiyordu Şimşon’un gücünün asıl kaynağı RAB’di. Şimşon, RAB’be adanmışlığının simgesini Filistli bir kadının yok etmesine izin vererek RAB’bin çağrısına ihanet etmiştir. Şu ana kadar onu sıkıntılarından kurtaran RAB, Şimşon’u düştüğü bu durumdan kurtarmayacaktır. RAB onu tamamen terk etmemiştir, ancak Şimşon artık halkın önderi değildir.
16:21 gözlerini oydular Bkz. 1Sa.11:2; 2Kr.25:7; ayrıca bkz. Hak.1:6’ya ait not. Gazze’ye Şimşon, daha önce büyük gücünü sergilediği Gazze’ye (Hak.16:1-3) utanç ve zayıflık içinde götürülmektedir. değirmen taşına koştular Bkz. Hak.9:53’e ait not.
16:22 saçları uzamaya başladı Bkz. Hak.13:5 ; Hak.16:17,Hak.16:30. Bunun ayrıca belirtilmesinin nedeni, Şimşon’un adanmışlık göstergesinin yeniden oluştuğunu vurgulamak, RAB’bin ona tövbe etmesi ve yeniden adanmış biri olarak davranması için fırsat tanıdığını göstermektir.
16:23 İlahımız düşmanımız... elimize teslim etti Elde edilen zaferlerin kaynağı, galip gelen halkın taptığı ilahlar olarak görülürdü (bkz. Hak.11:21’e ait not).
16:27 damdan Düz bir damı olan bu tapınak, muhtemelen ortadaki açık alana bakıyordu.
16:30 yüklendi Şimşon’un yerinden oynattığı sütunlar tahta, temeli taştandı.Arkeologlar, Tel Kasile’de birbirlerine yakın iki sütun temeli bulunan bir Filist tapınağı keşfetmiştir. ölürken Eğer adanmışlık yemini bozulursa ve adanma simgesi olan saç murdar hale gelirse, tıraş edilmeli ve adanmışlık yenilenmeliydi (bkz. Say.6:9-12). Delila Şimşon’un adanmışlık işareti olan saçını kestiğinde Tanrı, ondan gücünü alarak, Şimşon’un adanmışlığının bozulduğunu gösterdi; saçları uzamaya başlayınca adanmışlık süresi yeniden başlamış oldu (bkz. Hak.16:22 ve ilgili not).Ancak Şimşon’un, Tanrı’ya suç sunusu olarak sunacak kuzusu ve adağını yenileyeceği kadar vakti yoktu (krş. Hak.13:7); Filistliler’le mücadelede Tanrı’nın savaşçısı olarak kendi canını sundu. öldürdüğünden daha çok Bkz. Hak.15:15; ayrıca bkz. Hak.14:19; Hak.15:8.
16:31 onun ölüsünü almaya geldiler Filistliler’in, ölünün ailesi tarafından alınıp gömülmesine izin vermesi, Şimşon’u daha fazla aşağılamaya niyetleri olmadığını gösterir (krş. 1Sa.31:9-10).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş