Hakimler 3:3

3Beş Filist Beyliği, bütün Kenanlılar, Saydalılar, Baal-Hermon Dağı'ndan Levo-Hamat'a kadar uzanan Lübnan dağlarında yaşayan Hivliler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:6-3:6 Yşu.24:28-31’de anlatılanların devamı olan bu ayetler, Yşu.3:7-16:31 bölümlerinin özeti niteliğindedir (bkz. Giriş).
3:1-6 Bu listede geçen yerler, Yeşu’nun ölümüne kadar İsrailoğulları tarafından ele geçirilmiş toprakların (Hak.3:1-4) batı ve kuzey sınırları boyunca kabaca bir yay oluşturmaktadır. İsrailliler, ele geçirdikleri topraklarda yaşayan yerli halka karışır (Hak.3:5; bkz. Hak.1:27-36) ve birçoğu onların inançlarını benimser (Hak.3:16).
3:3 Beş... beyliği Bkz. Hak.1:18’e ait not. Bu beyler, beş kentten oluş an bir birliği yönetmekteydi. Yahudaoğulları bunlardan üçünü yenilgiye uğratmış, ancak kentleri ele geçirememişti. Saydalılar Burada tüm Fenikeliler kastedilmektedir. Baal-Hermon Dağı’ndan Hermon Dağı (bkz. 1Ta.5:23). Lübnan dağlarında... Hivliler Kuzey Kenan topraklarında Hamat’a kadar uzanan bölge.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş