Hakimler 3:7

Otniel
7RAB'bin gözünde kötü olanı yapan İsrailliler Tanrıları RAB'bi unutup Baallar'a ve Aşera putlarına taptılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:7-11 İtaatsizlik, sıkıntı, yakarış, kurtarılış, itaatsizlik döngüsü (bkz. Giriş; Hak.2:6-3:6’ya ait not), en açık şekliyle Otniel’in hâkimliği döneminde görülür. Döngü, İsrail’in RAB’be itaatsizliğiyle başlar ( Hak.3:7; bkz. Hak.1:11’e ait not).

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş