Hakimler 5:7

7Bomboştu İsrail'in köyleri,
Ben İsrail'de ana olarak ortaya çıkıncaya dek,
Ben Debora ortaya çıkıncaya dek
İsrail'in köyleri bomboştu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1-5:31 İsrailliler’in kuzeyden gelen Kenan tehdidine karşı koymak için birlik içinde hareket etmeleri gerekiyordu. Debora Tanrı’nın bu yöndeki buyruğunu Barak’a iletti, ancak Barak bu görevin başında olmayı reddetti. Böylelikle zafer kazanma onuru, İsrailli olmayan Yael adlı bir kadının oldu.
5:1-31 Ulusal bir zaferi ezgilerle anmak bir gelenekti (bkz. Çık.15:1-18; Say.21:27-30; Yas.32:1-43; 1Sa.18:7). Ezgi muhtemelen Debora veya bir çağdaşı tarafından yazılmıştır (bkz. Hak.5:7) ve 4. bölümdeki düzyazı anlatımının ana temalarını içermektedir (krş. 1Sa.2:1-10; 2Sa.22. bölüm; 1Sa.23:1-7; Luk.1:46-55,Luk.1:68-79).
5:7 Bomboştu... köyleri Köy sakinleri surlu kentlere sığınmıştı.

Videolar

Hakimler Girişi

Hakimler Kitabı, İsrail halkının çoğu Kenan topraklarını ele geçirdiği tarihle İsrail krallığının kurulduğu tarih arasında kalan düzensiz dönemin olaylarından oluşur. Bu olaylar "Hakimler" diye adlandırılan, halk önderlerinden oluşan kahramanların yaptıklarını yansıtır.

Kitabın önemli bir bildirisi vardır: İsrail halkının ayakta kalması Tanrı'ya itaatlerine bağlıdır; itaatsizlikleriyse hep felaket getirmiştir. Ama Tanrı tövbe edip kendisine yönelen halkı her zaman kurtarmaya hazırdır.

Ana Hatlar:

1:1-2:9 Yeşu'nun ölümüne dek geçen olaylar
2:10-16:31 İsrail'in hakimleri
17:1-21:25 Değişik olaylar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş