Mezmurlar 68:7-8

7 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde,
Çölde yürüdüğünde, Sela
8Yer sarsıldı,
Göklerden yağmur boşandı Tanrı'nın önünde,
Sina Dağı sarsıldı
Tanrı'nın, İsrail'in Tanrısı'nın önünde.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

65:1-68:35 Övgü temasının hâkim olduğu dört mezmur. Tanrı’nın yaptıklarını gören dünyadaki tüm insanlar İsrail’in Tanrısı’na övgü ilahileri söylemelidir (bkz. Mez.46:10’a ait not). Çünkü Tanrı tüm yaratılışa bir düzen getirmiş, insanların bereketli biçimde yararlanması için yaratılışı verimli kılmıştır ve halkını her zaman kurtarmıştır.
Mez.68 Mezmurda, Tanrı’nın halkı güvenliğe kavuşana ve dünyanın tüm krallıkları İsrail’in Tanrısı’na övgüler sunana dek Tanrı’nın gücünü göstermeye devam etmesine yönelik bir dua bulunur. Mezmur, Yeruşalim’deki tapınağa doğru topluca yapılan törensel yürüyüş sırasında okunmuş olabilir (bkz. Mez.24; 47; 118; 132’ye ait notlar). Mezmurun ilk yarısı (Mez.68:1-18), Tanrı’nın Sina Dağı’ndan (Musa’nın günlerinde) çölden geçişi ve vaat edilmiş toprakları fethetmesinden Siyon Dağı’na (Davut’un günlerine, örn. 2Sa.5:6-8; 6. bölüm) zafer içinde yürüyüşünü kutlar. Mezmurun ikinci yarısı (2Sa.68:19-35), halkının kurtuluşu tamamlanıncaya ve Tanrı’nın her şeyin üzerinde egemenliği övgü ezgileri eşliğinde evrensel olarak kabul edilinceye dek Tanrı’nın zaferlerinin süreceği beklentisini dile getirmektedir. İlk kiliseler bu mezmuru Mesih’in dirilişi, göğe yükselişi, şimdiki egemenliğini ve kilisesinin dünya karşısında kazanacağı nihai zaferin ön bildirisi olarak kabul etmiştir (bkz. Ef.4:8-13 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Mez.65-68’e ait not).
68:7-10 Tanrı’nın Sina’dan vaat edilmiş topraklara kadar çöl boyunca İsrailliler’e öncülük edişi anılıyor (bkz. Hak.5:4-5; Hab.3:3-6).
68:8 Yer sarsıldı Sina Dağı’nın sarsılması (bkz. Çık.19:18). Göklerden yağmur boşandı Hak.5:4’te olduğu gibi burada da, Tanrı’nın ihtişamının bir sergilenişi olarak yağmurla yer sarsıntısı birbiriyle ilişkilidir (ayrıca bkz. Mez.68:9).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş