Mezmurlar 71

71
71. Mezmur
(Mez.31:1-4)
1Ya RAB, sana sığınıyorum,
Utandırma beni hiçbir zaman!
2Adaletinle kurtar beni, tehlikeden uzaklaştır,
Kulak ver bana, kurtar beni!
3Sığınacak kayam ol,
Her zaman başvurabileceğim;
Buyruk ver, kurtulayım,
Çünkü kayam ve kalem sensin.
4Ey Tanrım, kurtar beni
Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden!
5Çünkü umudum sensin, ey Egemen RAB,
Gençliğimden beri dayanağım sensin.
6Doğduğum günden beri sana güveniyorum,
Beni ana rahminden çıkaran sensin.
Övgülerim hep sanadır.
7Birçokları için iyi bir örnek oldum,
Çünkü sen güçlü sığınağımsın.
8Ağzımdan sana övgü eksilmez,
Gün boyu yüceliğini anarım.
9Yaşlandığımda beni reddetme,
Gücüm tükendiğinde beni terk etme!
10Çünkü düşmanlarım benden söz ediyor,
Beni öldürmek isteyenler birbirine danışıyor,
11“Tanrı onu terk etti” diyorlar,
“Kovalayıp yakalayın,
Kurtaracak kimsesi yok!”
12Ey Tanrı, benden uzak durma,
Tanrım, yardımıma koş!
13Utansın, yok olsun beni suçlayanlar,
Utanca, rezalete bürünsün kötülüğümü isteyenler.
14Ama ben her zaman umutluyum,
Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.
15Gün boyu senin zaferini,
Kurtarışını anlatacağım,
Ölçüsünü bilmesem de.
16Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,
Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.
17Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,
Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.
18Yaşlanıp saçlarıma ak düşse bile
Terk etme beni, ey Tanrı,
Gücünü gelecek kuşağa,
Kudretini sonrakilere anlatana dek.
19Ey Tanrı, doğruluğun göklere erişiyor,
Büyük işler yaptın,
Senin gibisi var mı, ey Tanrı?
20Sen ki, bana birçok kötü sıkıntı gösterdin,
Bana yeniden yaşam verecek,
Beni toprağın derinliklerinden çıkaracaksın.
21Saygınlığımı artıracak,
Yine beni avutacaksın.
22Ben de seni,
Senin sadakatini çenkle öveceğim, ey Tanrım,
Lir çalarak seni ilahilerle öveceğim,
Ey İsrail'in Kutsalı!
23Seni ilahilerle överken,
Dudaklarımla, varlığımla sevincimi dile getireceğim,
Çünkü sen beni kurtardın.
24Dilim gün boyu senin zaferinden söz edecek,
Çünkü kötülüğümü isteyenler
Utanıp rezil oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

69:1-71:24 Bu üç dua aslında, bir İsrail kralının kendisini ortadan kaldırmaya karar vermiş (anlaşılan ülke içinden) düşmanlarından kurtulmak için yaptığı yakarışlardır.
Mez.71 Yaşı ilerlemiş kralın gücünün azaldığını gören düşmanların tehdidi altındayken Tanrı’nın yardımı için dua edilmektedir (bkz. Mez.5:9’a ait not). Mezmurun ana teması umuttur (bkz. Mez.71:14). Yapısal olarak her biri on dört dize halinde iki bölümden oluşur. Mezmurun orta kısmında (bkz. Mez.71:14 ve ilgili not) umut teması Tanrı’ya duyulan güvenle birlikte ifade edilir. Mezmur yardım yakarışıyla başlar (Mez.71:1-4) ve kurtuluş beklentisi içinde söylenen övgü adağıyla sona erer (Mez.71:22-24).
71:1-4 Yardım için Tanrı’ya yapılan yakarış. 1-3. ayetler, Mez.31:1-4’ten çok az farklılık gösterir.
71:2 Adaletinle Bkz. Mez.4:1’e ait not.
71:5-6 Krş. Mez.22:10.
71:8 Ağzımdan sana övgü eksilmez... yüceliğini Tanrı’nın halkını kurtarmasının ve kutsamanın amaçlarından biridir (bkz. Yer.13:11; Yer.33:9; krş. 2Pe.2:9).
71:10 düşmanlarım benden söz ediyor Bkz. Mez.5:9’a ait not.
71:11 Bkz. Mez.3:2’ye ait not.
71:12 benden uzak durma Krş. Mez.22:11,Mez.22:19; Mez.35:22; Mez.38:21. yardımıma koş Krş. Mez.22:19; Mez.38:22; Mez.40:13; Mez.70:1,Mez.70:5; Mez.141:1.
71:13 Adaletin yerine gelmesi için yapılan yalvarış (bkz. Mez.5:10’a ait not). Mezmurun ilk yarısının bitimi olan bu ayetin son dizesi, ikinci yarının son dizesini çağrıştırır (Mez.71:24; bkz. Mez.35:4,Mez.35:26; Mez.40:14-15; Mez.70:2-3; Mez.83:17; Mez.109:28-29).
71:14 Mezmurun ortası (bkz. Mez.6:6’ya ait not). Tükenmez bir umut dile getiriliyor (bkz. Mez.42:8 ve ilgili not).
71:15-18 Bkz. Mez.7:17’ye ait not.
71:16 gelip Tanrı’nın halkının tapınmak için toplandığı tapınağa.
71:19-21 Bkz. Mez.71:5-8,Mez.71:14.
71:19 doğruluğun Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not. göklere erişiyor Ayrıca bkz. Mez.36:5 ve ilgili not. Senin gibisi var mı, ey Tanrı? Bkz. Mik.7:18.
71:20 bana birçok kötü sıkıntı gösterdin Mezmur yazarı Tanrı’nın, yaşadığı sıkıntılarda bir şekilde payı olup olmadığını sorgulamaz. Sağlam ve olgun bir biçimde her şeyin, dualarını yönelttiği (krş. 2Sa.16:11-12; Yşa.45:5-7; Amo.3:6) tek egemen Tanrı’nın ellerinde (bkz. Yas.6:4 ve ilgili not) olduğu inancıyla yaş ar. yeniden yaşam verecek Bkz. Mez.71:6. toprağın derinliklerinden Bkz. Mez.69:14-15’e ait not.
71:22-24 Bkz. Mez.3:8 ve Mez.7:17’ye ait notlar.
71:22 çenkle... Lir Bkz. Mez.57:8’e ait not. İsrail’in Kutsalı Bkz. Mez.78:41; Mez.89:18; ayrıca bkz. 2Kr.19:22 ve ilgili not.
71:24 zaferinden Mezmur yazarı yakarışının (Mez.71:13), Tanrı tarafından yanıtlanacağından emindir.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş