Mezmurlar 5:9

9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,
Yürekleri yıkım dolu.
Ağızları açık birer mezardır,
Yaltaklanır dururlar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.5 Muhtemelen sabah sunusu sırasında edilen bu dua, düşmanın yalanları karşısında mezmur yazarının yardım haykırışıdır. Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
5:9-10 Suçlamalar karşısında Tanrı’nın adaletini görmek için yapılan çağrı, imanlının Tanrı’ya vereceği doğru bir karşılıktır (bkz. Giriş).
5:9 onların sözüne Mezmurlar Kitabı’nda, imanlıya karşı en fazla kullanılan silahın, ok ve kılıç kadar öldürücü olabilen sözler olduğu belirtilir (bkz. Mez.10:7’ye ait not; 12; Mez.55:21; Mez.57:4; Mez.59:7; Mez.64:3-4; krş. Özd.12:18; Özd.25:18). Yürekleri Kutsal Kitap’ta “yürek”, duygunun, muhakemenin, düşüncenin, istek, cesaret ve eylemlerin kaynaklandığı yerdir (bkz. Mez.17; 25; 27-28; 31; 35; 41; 52; 54-57; 59; 63-64; 71; 86; 109; 140-141).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş