Mezmurlar 55:21

21Ağzından bal damlar,
Ama yüreğinde savaş var.
Sözleri yağdan yumuşak,
Ama yalın birer kılıçtır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.55 Eski bir dostun Yeruşalim’de başlattığı büyük bir komplo karşısında Tanrı’nın yardımı için edilen dua. Mez.59 da tıpkı bu mezmur gibi, kenti “sinsi sinsi dolaşıp” (Mez.55:10; Mez.59:6,Mez.59:14) kötü amaçlarına ulaşmak için sözlerini silah gibi kullanan düşmanlar karşısında Tanrı’dan yardım dilenmektedir. Söz konusu olay, Avşalom’un krala karşı ayaklanmasını andırmaktadır (bkz. 2Sa.15-17). Dua yapısal olarak, yardım yakarışıyla (Mez.55:1) başlar ve sade bir iman ifadesiyle (“Bense sana güveniyorum”, Mez.55:23) sona erer.
55:21 Bkz. Mez.28:3; Özd.5:3-4; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş