Mezmurlar 55

55
55. Mezmur
Müzik şefi için - Telli sazlarla Davut'un Maskili
1Ey Tanrı, kulak ver duama,
Sırt çevirme yalvarışıma!
2Dikkatini çevir, yanıt ver bana.
Düşüncelerim beni rahatsız ediyor, şaşkınım
3Düşman sesinden, kötünün baskısından;
Çünkü sıkıntıya sokuyorlar beni,
Öfkeyle üstüme üstüme geliyorlar.
4Yüreğim sızlıyor içimde,
Ölüm dehşeti çöktü üzerime.
5Korku ve titreme sardı beni,
Ürperti kapladı içimi.
6“Keşke güvercin gibi kanatlarım olsaydı!”
Dedim kendi kendime, “Uçar, rahatlardım.
7Uzaklara kaçar,
Çöllerde konaklardım. Sela
8Sert rüzgara, kasırgaya karşı
Hemen bir barınak bulurdum.”
9Şaşkına çevir kötüleri, ya Rab, karıştır dillerini,
Çünkü kentte şiddet ve çatışma görüyorum.
10Gece gündüz kent surları üzerinde dolaşırlar,
Haksızlık, fesat dolu kentin içi.
11Yıkıcılık kentin göbeğinde,
Zorbalık, hile eksilmez meydanından.
12Beni aşağılayan bir düşman olsaydı,
Katlanabilirdim;
Bana küstahlık eden bir hasım olsaydı,
Gizlenebilirdim.
13Ama sensin, bana denk,
Yoldaşım, yakın arkadaşım.
14Birlikte tatlı tatlı yarenlik eder,
Toplulukla Tanrı'nın evine giderdik.
15Ölüm yakalasın düşmanlarımı ansızın,
Diri diri ölüler diyarına insinler;
Çünkü içleri ve evleri kötülük dolu.
16Bense Tanrı'ya seslenirim,
RAB kurtarır beni.
17Sabah, öğlen, akşam kederimden feryat ederim,
O işitir sesimi.
18Bana karşı girişilen savaştan
Esenlikle kurtarır canımı,
Sayısı çok da olsa karşıtlarımın.
19Öncesizlikten bu yana tahtında oturan Tanrı,
Duyacak ve ezecek onları. Sela
Çünkü hiç değişmiyor
Ve Tanrı'dan korkmuyorlar.
20Yoldaşım dostlarına saldırarak
Yaptığı antlaşmayı bozdu.
21Ağzından bal damlar,
Ama yüreğinde savaş var.
Sözleri yağdan yumuşak,
Ama yalın birer kılıçtır.
22 Yükünü RAB'be bırak,
O sana destek olur.
Asla izin vermez
Doğru insanın sarsılmasına.
23Ama sen, ey Tanrı, ölüm çukuruna atacaksın kötüleri,
Günlerinin yarısını görmeyecek katillerle hainler;
Bense sana güveniyorum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.55 Eski bir dostun Yeruşalim’de başlattığı büyük bir komplo karşısında Tanrı’nın yardımı için edilen dua. Mez.59 da tıpkı bu mezmur gibi, kenti “sinsi sinsi dolaşıp” (Mez.55:10; Mez.59:6,Mez.59:14) kötü amaçlarına ulaşmak için sözlerini silah gibi kullanan düşmanlar karşısında Tanrı’dan yardım dilenmektedir. Söz konusu olay, Avşalom’un krala karşı ayaklanmasını andırmaktadır (bkz. 2Sa.15-17). Dua yapısal olarak, yardım yakarışıyla (Mez.55:1) başlar ve sade bir iman ifadesiyle (“Bense sana güveniyorum”, Mez.55:23) sona erer.
Mez.55 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Telli sazlarla Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Maskili Bkz. Mez.32 başlığa ait not.
55:4-5 Bkz. Mez.18:4-5; Mez.116:3.
55:4 Yüreğim Bkz. Mez.5:9’a ait not. Ölüm dehşeti Bkz.1Sa.5:11; 1Sa.28:5; Eyü.18:14.
55:6-8 Bkz. Mez.55:12-14,Mez.55:20-21; ayrıca bkz. Yer.9:2-6.
55:9 Şaşkına çevir... karıştır dillerini ‘Komplocuların niyetlerini boşa çıkar’ anlamında (bkz. Yar.11:5-9; 2Sa.17:1-14). kentte Yeruşalim’de (bkz. Mez.55:11).
55:13 Yoldaşım, yakın arkadaşım Bkz. Mez.55:20; ayrıca bkz. Mez.41:9 ve ilgili not.
55:14 Tanrı’nın evine Tapınağa.
55:15 Bkz. Mez.5:10’a ait not. Diri diri ölüler diyarına insinler ‘Erken yaşta ölsünler’ anlamında (bkz. Mez.55:23; Say.16:29-33; Özd.1:12; Yşa.5:14).
55:16-19 Duasının işitileceğine dair güven ifadesi (bkz. Mez.3:8’e ait not).
55:17 Sabah, öğlen, akşam... feryat ederim Krş. Dan.6:10.
55:18 Bkz. Yşa.50:2; Yer.31:11.
55:19 Tanrı’dan korkmuyorlar Bkz. Mez.36:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Mez.14; 53.
55:20 dostlarına İbranice’den, “onunla barış içinde olanlara” diye de çevrilebilir.
55:21 Bkz. Mez.28:3; Özd.5:3-4; ayrıca bkz. Mez.5:9’a ait not.
55:22-23 Bir kere daha Tanrı’nın yardımına duyulan güven ifade edilir.
55:22 Bkz. 1Pe.5:7. Doğru insanın Bkz. Mez.1:5’e ait not.
55:23 Günlerinin yarısını görmeyecek Bkz. Mez.55:15’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş