Mezmurlar 136

136
136. Mezmur
1 Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur;
2Şükredin tanrılar Tanrısı'na,
Sevgisi sonsuzdur;
3Şükredin rabler Rabbi'ne,
Sevgisi sonsuzdur;
4Büyük harikalar yapan tek varlığa,
Sevgisi sonsuzdur;
5 Gökleri bilgece yaratana,
Sevgisi sonsuzdur;
6 Yeri sular üzerine yayana,
Sevgisi sonsuzdur;
7 Büyük ışıklar yaratana,
Sevgisi sonsuzdur;
8Gündüze egemen olsun diye güneşi,
Sevgisi sonsuzdur;
9Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana,
Sevgisi sonsuzdur;
10 Mısır'da ilk doğanları öldürene,
Sevgisi sonsuzdur;
11-12 Güçlü eli, kudretli koluyla
Sevgisi sonsuzdur;
İsrail'i Mısır'dan çıkarana,
Sevgisi sonsuzdur;
13 Kamış Denizi'ni ikiye bölene,
Sevgisi sonsuzdur;
14İsrail'i ortasından geçirene,
Sevgisi sonsuzdur;
15Firavunla ordusunu Kamış Denizi'ne dökene,
Sevgisi sonsuzdur;
16Kendi halkını çölde yürütene,
Sevgisi sonsuzdur;
17Büyük kralları vurana,
Sevgisi sonsuzdur;
18Güçlü kralları öldürene,
Sevgisi sonsuzdur;
19 Amorlu kral Sihon'u,
Sevgisi sonsuzdur;
20 Başan Kralı Og'u öldürene,
Sevgisi sonsuzdur;
21-22Topraklarını mülk olarak,
Sevgisi sonsuzdur;
Kulu İsrail'e mülk verene,
Sevgisi sonsuzdur;
23Düşkün günlerimizde bizi anımsayana,
Sevgisi sonsuzdur;
24Düşmanlarımızdan bizi kurtarana,
Sevgisi sonsuzdur;
25Bütün canlılara yiyecek verene,
Sevgisi sonsuzdur;
26Şükredin Göklerin Tanrısı'na,
Sevgisi sonsuzdur.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.136 Yaratıcı ve Kurtarıcı olan RAB’be övgüler. Başlangıçtaki övgü çağrısının ardından (Mez.136:1-3) gelen söylem sırası: Tanrı’nın yaratılış düzeninde yaptıkları (Mez.136:4-9), İsrailliler’i Mısır’dan kurtarması (Mez.136:10-15), İsrailliler’in çöldeki yolculuğu (Mez.136:16) ve ülkenin ele geçirilmesi (Mez.136:17-22) şeklindedir. Sondaki dört ayetle birlikte aynı temalar ters sırada işlenir: Tanrı’nın halkı için yaptıkları (Mez.136:23-24), Tanrı’nın yaratılış düzeninde yaptıkları (Mez.136:25) ve övgü çağrısı (Mez.136:26).
136:2 tanrılar Tanrısı’na Bkz. Yas.10:17; ayrıca bkz. Mez.135:5.
136:5 bilgece Bkz. Özd.3:19; Yer.10:12.
136:6 sular üzerine Bkz. Mez.24:2 ve ilgili not.
136:7-9 Bkz. Yar.1:16.
136:26 Göklerin Tanrısı’na Ezra, Nehemya ve Daniel kitaplarında sıkça rastlanan tanımlamadır (bkz. Mez.136:2-3). Persler de Tanrı’yı böyle tanımlıyordu (bkz. Ezr.1:2’ye ait not).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş