Mezmurlar 136:1-3

136
136. Mezmur
1 Şükredin RAB'be, çünkü O iyidir,
Sevgisi sonsuzdur;
2Şükredin tanrılar Tanrısı'na,
Sevgisi sonsuzdur;
3Şükredin rabler Rabbi'ne,
Sevgisi sonsuzdur;
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.136 Yaratıcı ve Kurtarıcı olan RAB’be övgüler. Başlangıçtaki övgü çağrısının ardından (Mez.136:1-3) gelen söylem sırası: Tanrı’nın yaratılış düzeninde yaptıkları (Mez.136:4-9), İsrailliler’i Mısır’dan kurtarması (Mez.136:10-15), İsrailliler’in çöldeki yolculuğu (Mez.136:16) ve ülkenin ele geçirilmesi (Mez.136:17-22) şeklindedir. Sondaki dört ayetle birlikte aynı temalar ters sırada işlenir: Tanrı’nın halkı için yaptıkları (Mez.136:23-24), Tanrı’nın yaratılış düzeninde yaptıkları (Mez.136:25) ve övgü çağrısı (Mez.136:26).
136:2 tanrılar Tanrısı’na Bkz. Yas.10:17; ayrıca bkz. Mez.135:5.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş