Mezmurlar 81

81
81. Mezmur
Müzik şefi için - Gittit üzerine - Asaf'ın mezmuru
1Sevincinizi dile getirin gücümüz olan Tanrı'ya,
Sevinç çığlıkları atın Yakup'un Tanrısı'na!
2Çalgıya başlayın, tef çalın,
Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın.
3 Yeni Ay'da, dolunayda,
Boru çalın bayram günümüzde.
4Çünkü bu İsrail için bir kuraldır,
Yakup'un Tanrısı'nın ilkesidir.
5Tanrı Mısır'a karşı yürüdüğünde,
Yusuf soyuna koydu bu koşulu.
Orada tanımadığım bir ses işittim:
6“Sırtındaki yükü kaldırdım,
Ellerin küfeden kurtuldu” diyordu,
7 “Sıkıntıya düşünce seslendin, seni kurtardım,
Gök gürlemesinin ardından sana yanıt verdim,
Meriva[a] sularında seni sınadım. Sela
8“Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;
Ey İsrail, keşke beni dinlesen!
9 Aranızda yabancı ilah olmasın,
Başka bir ilaha tapmayın!
10Seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim.
Ağzını iyice aç, doldurayım!
11“Ama halkım sesimi dinlemedi,
İsrail bana boyun eğmek istemedi.
12Ben de onları inatçı yürekleriyle baş başa bıraktım,
Bildikleri gibi yaşasınlar diye.
13Keşke halkım beni dinleseydi,
İsrail yollarımda yürüseydi!
14Düşmanlarını hemen yere serer,
Hasımlarına el kaldırırdım!
15Benden nefret edenler bana boyun eğerdi,
Bu böyle sonsuza dek sürerdi.
16Oysa sizleri en iyi buğdayla besler,
Kayadan akan balla doyururdum.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.81 Bayram ilahisidir. Mayasız Ekmek Bayramı (Fısıh; Mez.81:5; bkz. Çık.12:14-17) veya sonradan Yahudiler’in Yeni Yılı olarak adlandırılan bayram (bkz. Mez.81:3 ve ilgili not; Lev.23:24; Say.29:1) ya da Çardak Bayramı (bkz. Mez.81:3 ve ilgili not; Lev.23:34; Say.29:12) olabilir; ancak her üç bayramda da söylenmiş olması mümkündür. Mezmur, İsrailliler’in yıllık dini bayramlara verdiği büyük önemi açıkça göstermektedir; bayramlarda RAB’bin kendileri için yaptıklarını anar, RAB’be övgüler sunar ve herkesi yeniden RAB’be bağlı olmaya çağırırlardı (bkz. Mez.95; bu mezmurun Mez.82 ile bağlantısı için bkz. Mez.73 başlığa ait not). Mezmur yapısal olarak, 1-5. ayetler ve 6-16. ayetler olmak üzere iki kısma ayrılır. 6-7. ayetler ile 11-12. ayetler arasındaki tezat dikkat çekicidir.
Mez.81 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Gittit Bkz. Mez.8 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not.
81:1 Yakup İsrail (bkz. Yar.32:28).
81:2 tef Bkz. Yer.31:4’e ait not. lir ve çenk Bkz. Mez.57:8’e ait not.
81:3 Boru Koç boynuzundan yapılma çalgı aleti (bkz. Çık.19:13). bayram günümüzde Çardak Bayramı çoğu zaman kısaca “bayram” diye adlandırılır (bkz. 1Kr.8:2,1Kr.8:65; 1Kr.12:32; 2Ta.5:3; 2Ta.7:8; Neh.8:14,Neh.8:18; Hez.45:25). İbrani takvimine göre yedinci ayın 15. günü (dolunayda) başlayıp yedi gün süren ve Günahları Bağışlatma Günü’nün (ayın onuncu günü, Lev.16:29) ardından gelen ve sonbaharda yapılan Çardak Bayramı, Tanrı’nın, Mısır’dan çıkıp vaat edilmiş topraklara doğru çölde yaptıkları yolculukları boyunca İsrail halkını nasıl gözettiğini hatırlatır (Lev.23:43); aynı zamanda hasat için bir şükran şöleni olarak kutlanır (bkz. Lev.23:39-40; Yas.16:13-15). Her yedi yılda bir bu bayram gününde, halka Tanrı’nın antlaşmasıyla ilgili yasa okunurdu (bkz. Yas.31:9-13; Neh.8:2,Neh.8:15). Yedinci ayın ilk günü (Yeni Ay) borular çalınarak anılırdı (bkz. Lev.23:24). Yedinci ayla beraber hasat mevsimi sona erdiği ve ekim zamanı olan yağmur mevsimi başladığı için, bu özel gün daha sonraları Yeni Yıl’ın başlangıcı olarak kabul edildi.
81:4-5 kuraldır... ilkesidir... koşulu Bkz. Lev.23:39-40; Yas.16:13-15.
81:5 Mısır’a karşı yürüdüğünde Bazı yorumcular söz konusu bayramın Mayasız Ekmek Bayramı olduğunu savunur (Fısıh; bkz. Çık.12:14,Çık.12:42). Ancak bu ifadeyle, Tanrı’nın Mısırlılar’ı yenerek halkını özgür kıldığı dönemden söz ediliyor olması daha olası görünmektedir (bkz. Mez.81:6-7). Yusuf soyuna Bkz. Mez.77:15’e ait not. tanımadığım bir ses işittim İsrail halkı Mısır’dayken dört yüz yıldan fazla Tanrı’nın sesini (vahyini) duymamışlardı. Tanrı’nın Mısırlılar’ı cezalandırırken gönderdiği gök gürlemelerine işaret eder (bkz. Mez.81:7). İzleyen ayetlerde bunun topluluk için ne anlama geldiği ifade edilmeye çalışılır (Mez.81:6-16).Ancak, “anlamadığım bir dil işittim” diye de çevrilebilir; bu durumda, ‘yabancı bir ülkede gurbette yaşadım’ anlamına gelir.
81:6 yükü... küfeden İsrailliler’in Mısır’da köleyken çalıştırıldığı ağır işler (bkz. Çık.1:11-14).
81:7 seslendin, seni kurtardım Bkz. Çık.3:7-10. Gök gürlemesinin ardından Bkz. Çık.19:16. Meriva ‘Çıkışma’ anlamına gelir (bkz. Çık.17:7). seni sınadım Bkz. Çık.17:1-7.
81:10 Ağzını iyice aç RAB, O’na güvenen halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını vaat eder. doldurayım Bkz. Mez.81:16; Mez.78:23-29; ayrıca bkz. Yas.11:13-15; Yas.28:1-4.
81:11-16 Bkz. Hez.18:23,Hez.18:32; Hez.33:11.
81:13-16 Bkz. antlaşma bereketleri, Çık.23:22-27; Lev.26:3-13; Yas.7:12-26; Yas.28:1-14.
81:13 yollarımda Bkz. Mez.25:4 ve ilgili not.
81:16 Kayadan akan balla Bkz. Yas.32:13’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş