Mezmurlar 9

9
9. Mezmur[a]
Müzik şefi için - “Oğulun Ölümü” makamında -
Davut'un mezmuru
1Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,
Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.
2Sende sevinç bulacak, coşacağım,
Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!
3Düşmanlarım geri çekilirken,
Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.
4Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,
Adil yargıç olarak tahta oturdun.
5Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,
Sonsuza dek adlarını sildin.
6Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,
Kökünden söktün kentlerini,
Anıları bile silinip gitti.
7Oysa RAB sonsuza dek egemenlik sürer,
Yargı için kurmuştur tahtını;
8O yönetir doğrulukla dünyayı,
O yargılar adaletle halkları.
9RAB ezilenler için bir sığınak,
Sıkıntılı günlerde bir kaledir.
10Seni tanıyanlar sana güvenir,
Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.
11Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!
Yaptıklarını halklar arasında duyurun!
12Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,
Ezilenlerin feryadını unutmaz.
13Acı bana, ya RAB!
Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,
Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak!
14Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,
Siyon Kenti'nin kapılarında
Sağladığın kurtuluşla sevineyim.
15Uluslar kendi kazdıkları kuyuya düştü,
Ayakları gizledikleri ağa takıldı.
16Adil yargılarıyla RAB kendini gösterdi,
Kötüler kendi kurdukları tuzağa düştü. Higayon[b] sela
17Kötüler ölüler diyarına gidecek,
Tanrı'yı unutan bütün uluslar...
18Ama yoksul büsbütün unutulmayacak,
Mazlumun umudu sonsuza dek kırılmayacak.
19Kalk, ya RAB! İnsan galip çıkmasın,
Huzurunda yargılansın uluslar!
20Onlara dehşet saç, ya RAB!
Sadece insan olduklarını bilsin uluslar. Sela
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.9 Septuaginta’da 9. ve 10. mezmurlar birleşiktir. Birçok etken, bunların İbranice’de aslında tek bir mezmur olarak bestelendiğini gösterir: Mez.3’ten 32’ye kadar başlığı olmayan tek mezmur Mez.10’dur. Bununla birlikte, Mez.9’un başı ve Mez.10’un sonunda, her ayetin veya ayet çiftlerinin ilk harfi İbrani alfabesinin sıralamasını takip eder. Bu iki mezmur, ister İsrail’in içinden ister öbür uluslardan kaynaklansın, “kötülerin” (Mez.9:5; Mez.10:4) saldırılarının İsrail için eşit derecede tehlikeli olduğunu vurgular. Tanrı’nın geçmişte halkını nasıl kurtardığına ilişkin övgüler, mezmur yazarının ettiği duanın işitileceğine dair umudun bir ifadesi olup ayrıca RAB’bi kendi halkı (veya hizmetkârı) için harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. Bu mezmurlar muhtemelen tapınma sırasında ayrı ayrı söylenmek üzere birbirinden ayrılmıştır (bkz. Mez.42-43).
Mez.9 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. makamında Bkz. Mez.22; 45; 56-60; 69; 75; 80 ve 88’in başlıkları.
9:1 yüreğimle Bkz. Mez.5:9’a ait not. anlatacağım Bkz. Mez.22:22-31; Mez.56:12-13; Mez.61:8; Mez.65:1; Mez.69:30-33. Çoğunlukla topluluk olarak söylenen bu övgü sözleri, Tanrı’nın görkeminin, iyiliğinin ve doğruluğunun görüldüğü olayların hatırlanması için söylenir. Burada mezmur yazarının Tanrı’yı övmek konusundaki kararlılığı vurgulanır. harikaların İfade çoğunlukla, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışları, çölde dolaşmaları ve vaat edilen toprakları fethetmeleri sırasında görülen mucizeleri ima etmek üzere kullanılır; burada, özellikle Tanrı’nın İsrail’in düşmanlarını yok edişinden söz edilmektedir.
9:2 Adını Bkz. Mez.5:11’e ait not.
9:4 tahta Bkz. Mez.9:7’ye ait not.
9:7-10 Bkz. Mez.4:1’e ait not; ayrıca bkz. Mez.93-99.
9:7 tahtını Göklerdeki (bkz. Mez.11:4; ayrıca bkz. Mez.9:4).
9:8 Bkz. Elç.17:31.
9:11 Siyon’da oturan Tanrı’nın göklerdeki tahtının (bkz. Mez.9:7) yeryüzündeki karşılığı, Yeruşalim’deki tapınaktır; tapınaktan önce Buluşma Çadırı’ydı (bkz. Mez.2:6; Mez.3:4 ve ilgili notlar; Mez.20:2; Mez.48 ve ilgili notlar; Tanrı’nın, egemenliğinin konutu olarak Siyon’u seçmesi, Mez.132:13; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Buluşma Çadırı ve Tapınak, s.122).
9:12 dökülen kanın hesabını soran Bkz. Yas.32:41,Yas.32:43.
9:14 anlatayım Bkz. Mez.7:17’ye ait notlar. kapılarında Düşmanları tarafından “ölümün kapılarına” sürüklenen Kral Davut, kurtuluş unu (Mez.9:13) “Siyon Kenti’nin kapılarında” (herkesin önünde) kutlamak ister (bkz. Mez.9:1’e ait not).
9:15 kazdıkları kuyuya... gizledikleri ağa Düşmanların kurnazca düzenledikleri ani saldırılar ve kullandıkları gizli yöntemler, Mezmurlar’da çoğunlukla av betimlemeleriyle anlatılır.
9:19 Kalk Bkz. Mez.3:7’ye ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş