Mezmurlar 132:13

13Çünkü RAB Siyon'u seçti,
Onu konut edinmek istedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

120:1-134:3 Her biri “Hac ilahisi” başlığını taşıyan on beş mezmurdan oluşan dizi. Birçok uzman, bu başlığın Yeruşalim dışında yaşayan İsrailliler’in tapınmak üzere Siyon Dağı’na ezgiler eşliğinde çıktıkları (Yşa.30:29) Yeruşalim ziyaretleriyle ilgili olduğuna inanır (bkz. Mez.84:5-7; Çık.23:14-17; Yas.16:16; Zek.Yas.14:16 ve ilgili not). Bu görüş, mezmurların tapınak içindeki öbür kullanımlarını gözardı etmez (krş. Mez.84; bkz. Mez.42-43).
Mez.132 Tanrı’nın, Davut’un kurduğu yönetime ve krala iyilik göstermesi için edilen dua. Davut soyundan gelen krallarla da ilgili olduğu için büyük olasılıkla Mesih’ten de söz edilmektedir. Vurgulanan iki dileğin ardından (Mez.132:1-2,Mez.132:10) bunları destekleyen kıtalar gelir. 2-9. ayetlerde Davut’un RAB için bir “konut” kurmak ve sandığı “yaşayacağı yere” getirmek üzere içtiği ant konu edilirken, 11-18. ayetlerde RAB’bin Davut’a içtiği ant ve “yaşayacağı yer” olarak Siyon’u seçmesi vurgulanır (ancak bkz. Mez.132:10’a ait not).
132:13-16 Mezmurun bu paragrafı, edilen duanın dayanağının RAB’bin Siyon’u seçmesi olduğunu ifade eder (bkz. Mez.48 ve ilgili notlar).
132:13 Onu konut edinmek istedi Davut’un (Mez.132:3-5) ve RAB’bin istekleri birbirine uyumludur (bkz. Yas.12:5-14).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş