Mezmurlar 5

5
5. Mezmur
Müzik şefi için - Ney için - Davut'un mezmuru
1Sözlerime kulak ver, ya RAB,
İniltilerimi işit.
2Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!
Duam sanadır.
3Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,
Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
4Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,
Kötülük senin yanında barınmaz.
5Böbürlenenler önünde duramaz,
Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,
6Yalan söyleyenleri yok edersin;
Ya RAB, sen eli kanlılardan,
Aldatıcılardan tiksinirsin.
7Bense bol sevgin sayesinde
Kutsal tapınağına gireceğim;
Oraya doğru saygıyla eğileceğim.
8Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,
Düşmanlarıma karşı!
Yolunu önümde düzle.
9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,
Yürekleri yıkım dolu.
Ağızları açık birer mezardır,
Yaltaklanır dururlar.
10Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!
Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.
Kov onları sayısız isyanları yüzünden.
Çünkü sana karşı ayaklandılar.
11Sevinsin sana sığınan herkes,
Sevinç çığlıkları atsın sürekli,
Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
12Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,
Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.5 Muhtemelen sabah sunusu sırasında edilen bu dua, düşmanın yalanları karşısında mezmur yazarının yardım haykırışıdır. Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
5:2 Kralım Bkz. Giriş.
5:3 Sabah Bkz. Mez.57’ye ait not.
5:4-6 Düşman karşısında imanlının tek güvenebileceği, görse de görmese de Tanrı’nın adaletidir.
5:5 Böbürlenenler Bkz. Mez.31:23’e ait not.
5:6 Yalan söyleyenleri İftiralar ve yalancı tanıklıklarla başkalarını yok etmek isteyenleri (bkz. Mez.5:9 ve ilgili not).
5:7 bol sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not.
5:8 Yol göster bana Bkz. Mez.23:3. doğruluğunla Bkz. “adil”, Mez.4:1’e ait not. Yolunu önümde düzle Düşmanın suçlamaları karşısında izlemesi gereken yolun açık olmasını diler (bkz. Mez.25:14-16; Mez.27:11; Mez.139:24; Mez.143:8-10; Özd.3:5-6).
5:9-10 Suçlamalar karşısında Tanrı’nın adaletini görmek için yapılan çağrı, imanlının Tanrı’ya vereceği doğru bir karşılıktır (bkz. Giriş).
5:9 onların sözüne Mezmurlar Kitabı’nda, imanlıya karşı en fazla kullanılan silahın, ok ve kılıç kadar öldürücü olabilen sözler olduğu belirtilir (bkz. Mez.10:7’ye ait not; 12; Mez.55:21; Mez.57:4; Mez.59:7; Mez.64:3-4; krş. Özd.12:18; Özd.25:18). Yürekleri Kutsal Kitap’ta “yürek”, duygunun, muhakemenin, düşüncenin, istek, cesaret ve eylemlerin kaynaklandığı yerdir (bkz. Mez.17; 25; 27-28; 31; 35; 41; 52; 54-57; 59; 63-64; 71; 86; 109; 140-141).
5:10 Mezmurlar’da öç alma isteğinin sıklıkla dile getirildiği görünür (bkz. Mez.79:12; Mez.83:9-18; Mez.109:6-20; Mez.139:19-22; Mez.140:9-11). Bu gerçek, Rab İsa’nın öğretisini bilenleri bazen rahatsız eder (bkz. Mat.5:39,Mat.5:44; krş. Luk.23:34). Aslında mezmur yazarları, adil yargıç olan Tanrı’ya şu ana kadar cezasız kalan kötülerin suçlarının adalete uygun biçimde cezalandırılarak kendilerine yapılan haksızlıkların düzeltilmesi için yalvarmaktadırlar (Luk.28:4). Adaletin yerini bulması her zaman Tanrı’yı yüceltir. Haksızlığa uğrayan imanlılar öçlerini kendileri almayıp Tanrı’ya bırakmaları gerektiğini bilirler (Yas.32:35; bkz. Özd.20:22; Rom.12:17-19 ve ilgili notlar). Kov onları Bereket ve yaşam kaynağı olan Tanrı’nın huzurundan. sana karşı ayaklandılar RAB’bin belirlediği kral olan Davut’a karşı gelmekle, RAB’be karşı gelmiş oldular.
5:11 adını Ad, kişinin itibarını veya ününü belirler. RAB’bin adı, eylemlerini ve karakterini açıklar, kendisini temsil eder (bkz. Çık.3:14-15; Çık.34:6-7’ye ait notlar). Buluşma Çadırı, RAB’bin adının halkının arasında yaşadığı konuttur (bkz. Mez.74:7; Yas.12:5,Yas.12:11; 2Sa.7:13). RAB’bin adı O’na inananları korur (bkz. Mez.20:1; Özd.18:10); RAB, adıyla kurtarır (bkz. Mez.54:1); kurtarışları adının iyi olduğuna tanıklık eder (bkz. Mez.52:9). Sadık kulları, O’nun adına “güvenir” (Mez.33:21), adını ilahilerle över (Mez.7:17; Mez.9:2; Mez.18:49) ve adıyla “sevinirler” (Mez.89:16).
5:12 Bkz. Mez.3:8’e ait not. doğru kişi Bkz. Mez.1:5’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş