Mezmurlar 29

29
29. Mezmur
Davut'un mezmuru
1 Ey ilahi varlıklar, RAB'bi övün,
RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,
2RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,
Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!
3RAB'bin sesi sulara hükmediyor,
Yüce Tanrı gürlüyor,
RAB engin sulara hükmediyor.
4RAB'bin sesi güçlüdür,
RAB'bin sesi görkemlidir.
5RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,
Lübnan sedirlerini parçalar.
6Lübnan'ı buzağı gibi,
Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.
7RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,
8RAB'bin sesi çölü titretir,
RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.
9RAB'bin sesi geyikleri doğurtur[a],
Ormanları çıplak bırakır.
O'nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.
10RAB tufan üstünde taht kurdu,
O sonsuza dek kral kalacak.
11RAB halkına güç verir,
Halkını esenlikle kutsar!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.29 Yapısal olarak, iki ayetlik başlangıç ve iki ayetlik kapanış kısımları, yedi ayetlik bir kıtayı çerçeveler.Akdeniz (Mez.29:3) üstünden başlayıp batıdan doğuda Lübnan dağlık bölgeden geçen (bkz. Mez.29:5-6) ve oradan Kadeş’in (kuzeyde) ıssızlığına (Mez.29:8) ulaş an fırtınaların gürlemeleriyle görkemi ve gücü ilan edilen, tüm yaratılışın Tanrısı’nı yücelten bir ilahidir. RAB’be adanan bu ilahi, fırtınaların içindeki güç olduğuna inanılan Kenan ilahı Baal’a (krş. Mez.31:6) tapanlara karşı bir tanıklık ve itirazdı. Tüm yaratılış RAB’bin korku ve övgü uyandıran gücünü ve görkemini sergiler (Mez.29:1-2); RAB’bin halkına gösterdiği lütuf (Mez.29:11), her durumda O’na güvenle dua etmeye cesaretlendirir.
29:1 ilahi varlıklar Muhtemelen meleklerden söz ediliyor (bkz. Mez.103:20; Mez.148:2; Yşa.6:2).
29:2 adına Bkz. Mez.5:11’e ait not.
29:5 Lübnan sedirlerini Ortadoğu’nun en görkemli ve değerli ağacı.
29:9 geyikleri doğurtur İbranice’den, “yabanıl fıstık ağaçlarını eğer” diye de çevrilebilir. tapınağında Burada Tanrı’nın göksel tapınağından söz edilmektedir (bkz. Mez.2:4; Mez.11:4; Mez.113:5; Yşa.6:1; Yşa.40:22). Ancak bizzat yaratılış da Tanrı’nın tapınağı olarak adlandırılıyor olabilir (bkz. Mez.24:2’ye ait not); bu durumda “Yücesin!” diye haykıranlar, O’na övgüler yükselten “tüm yaratılış”tır (krş. Mez.150:6).
29:10 tufan üstünde taht kurdu Tanrı, sözü aracılığıyla biçimsiz sulardan düzenli bir yaratılış meydana getirmiştir (Yar.1:2,Yar.1:6-10).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş