Mezmurlar 5:11

11Sevinsin sana sığınan herkes,
Sevinç çığlıkları atsın sürekli,
Kanat ger üzerlerine;
Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.5 Muhtemelen sabah sunusu sırasında edilen bu dua, düşmanın yalanları karşısında mezmur yazarının yardım haykırışıdır. Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not.
5:11 adını Ad, kişinin itibarını veya ününü belirler. RAB’bin adı, eylemlerini ve karakterini açıklar, kendisini temsil eder (bkz. Çık.3:14-15; Çık.34:6-7’ye ait notlar). Buluşma Çadırı, RAB’bin adının halkının arasında yaşadığı konuttur (bkz. Mez.74:7; Yas.12:5,Yas.12:11; 2Sa.7:13). RAB’bin adı O’na inananları korur (bkz. Mez.20:1; Özd.18:10); RAB, adıyla kurtarır (bkz. Mez.54:1); kurtarışları adının iyi olduğuna tanıklık eder (bkz. Mez.52:9). Sadık kulları, O’nun adına “güvenir” (Mez.33:21), adını ilahilerle över (Mez.7:17; Mez.9:2; Mez.18:49) ve adıyla “sevinirler” (Mez.89:16).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş