Mezmurlar 113

113
113. Mezmur
1Övgüler sunun RAB'be!
Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,
RAB'bin adına övgüler sunun!
2Şimdiden sonsuza dek
RAB'bin adına şükürler olsun!
3Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar
RAB'bin adına övgüler sunulmalı!
4RAB bütün uluslara egemendir,
Görkemi gökleri aşar.
5Var mı Tanrımız RAB gibi,
Yücelerde oturan,
6Göklerde ve yeryüzünde olanlara
Bakmak için eğilen?
7 Düşkünü yerden kaldırır,
Yoksulu çöplükten çıkarır;
8Soylularla,
Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.
9Kısır kadını evde oturtur,
Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.
RAB'be övgüler sunun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

113:1-118:29 Bu mezmurlar büyük dini bayramlarda (Fısıh, Haftalar, Çardak, Yeni Ay, Adanma; bkz. Lev.23. bölüm; Say.10:10; Yu.10:22) okunurdu; özellikle Fısıh yemeğinden önce Mez.113 ve Mez.114, yemekten sonra Mez.115-118 okunurdu.
Mez.113 RAB’bin yüceliğini ve düşkünlere (bkz. Mez.138:6) gösterdiği merhameti öven bir ilahi. Hanna’nın (1Sa.2:1-10) ve Meryem’in dualarına (Luk.1:46-55) benzer. Mezmurun ortasında (Luk.113:5) sorulan soruyla temaya dikkat çekilmektedir.
113:1 Övgüler sunun RAB’be! Bkz. Mez.113:9; Mez.111:1; Mez.112:1. RAB’binadına Bkz. Mez.113:2-3; üçlü tekrarlar için bkz. Mez.96:1-3’e ait not. adına Bkz. Mez.5:11’e ait not.
113:4 Bkz. Mez.57:5,Mez.57:11. bütün uluslara egemendir Bu ifade, RAB’bin o ulusların inandığı bütün ilahlara egemen olduğu anlamını da içerir (bkz. Mez.95:3; Mez.96:4-5; Mez.97:9; ayrıca bkz. 47 :2,7-8).
113:5 Mezmurun ortası ve odak noktası (bkz. Mez.6:6’ya ait not). Tanrımız Bkz. Yar.17:7; Çık.19:5-6; Çık.20:2.
113:7-9 Bkz. 1Sa.2:3-8; Luk.1:46-55; krş. Mez.118.
113:7-8 Krş. 1Sa.2:8.
113:7 Düşkünü... yoksulu Bkz. Mez.9:18; Mez.34:6 ve ilgili notlar. yerden... çöplükten Bkz. Eyü.30:19; Yşa.47:1; Yer.25:34.
113:9 Kısır kadını Kısırlık, bir kadın için büyük bir utanç ve felaketti (bkz. Yar.30:1,Yar.30:23-24; 1Sa.1:6-7,1Sa.1:10; Rut.1:11-13; ayrıca bkz. 2Kr.4:14). mutlu bir anne Bkz. örn. Sara, Yar.21:2; Rivka, Yar.25:21; Rahel, Yar.30:23-24; Hanna, 1Sa.1:20.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş