Mezmurlar 62

62
62. Mezmur
Müzik Şefi Yedutun için - Davut'un mezmuru
1Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur,
Kurtuluşum O'ndan gelir.
2Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, asla sarsılmam.
3Birini ezmek için daha ne vakte kadar
Hep birlikte üstüne saldıracaksınız,
Eğri bir duvara,
Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir.
Yalandan zevk alırlar.
Ağızlarıyla hayırdua ederken,
İçlerinden lanet okurlar. Sela
5Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,
Çünkü umudum O'ndadır.
6Tek kayam, kurtuluşum,
Kalem O'dur, sarsılmam.
7Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,
Güçlü kayam, sığınağım O'dur.
8Ey halkım, her zaman O'na güven,
İçini dök O'na,
Çünkü Tanrı sığınağımızdır. Sela
9Sıradan insan ancak bir soluk,
Soylu insansa bir yalandır.
Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin;
Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11Tanrı bir şey söyledi,
Ben iki şey duydum:
Güç Tanrı'nındır,
12 Sevgi de senin, ya Rab!
Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

61:1-64:10 Bu dört mezmur, büyük tehlikeler karşısında Tanrı’nın kurtuluş sağlayacağına duyulan güçlü inanç temelinde birbirine benzer. Bunlardan ikisinde kraldan söz edilir (Mez.61; 63).
Mez.62 Bazı komplocuların saldırılarına maruz kalan mezmur yazarı kendini Tanrı’ya adar. 3. ayette güçsüz olduğu dönemden söz edilir ve yaşlılığı vurgulanır (bkz. Mez.61-64’e ait not). Mezmur, Tanrı’da bulunan huzurdan söz eden (Mez.62:1-2) ve O’na duyulan güvenle sona eren (Mez.62:11-12) üç kısımdan (Mez.62:3-4,Mez.62:5-8,Mez.62:9-10) oluşur.
Mez.62 başlık Müzik şefi... için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yedutun Bkz. Mez.39 başlığa ait not.
62:1 Canım Bkz. Mez.31:9’a ait not.
62:2,6 sarsılmam Bkz. Mez.10:6’ya ait not.
62:3 Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite Mezmur yazarının içinde bulunduğu güçsüzlüğe yönelik mecazdır.
62:4 doruktan Muhtemelen ‘tahtından’ anlamındadır. hayırdua Bkz. 1Sa.10:24; 2Sa.16:16; 1Kr.1:25,1Kr.1:34,1Kr.1:39. lanet Bkz. Mez.10:7’ye ait not.
62:5 Bkz. Mez.27:13-14’e ait not; Mez.42:5,Mez.42:11; Mez.43:5.
62:8 Bkz. Mez.31:23-24. İçini dök Bkz. Ağı.2:19.
62:9-10 Bkz. Mez.10:18’e ait not; Mez.49.
62:9 Bkz. Mez.37:2,Mez.37:20; Mez.39:5 ve ilgili notlar. Sıradan... Soylu Sosyal konumları açısından zıt iki uçta bulunan insanlardan söz edilerek tüm insanların aynı derecede geçici ve güçsüz olduğu ifade edilmektedir.
62:10 İsteklerine kavuşmak için kendi ellerindeki olanaklara güvenen kişilere (ona tuzak kuranlar dâhil) bir uyarı.
62:11-12 Ayet Tanrı’nın teselli edici sözleriyle ilgili olduğuna göre, burada Tanrı’nın, vaatlerinin tümünü yerine getirebilecek güçte olduğu, çünkü halkını kurtarmayı ve kutsamayı istediği vurgulanmaktadır (bkz. Mez.6:4’e ait not). yaptığının karşılığını verirsin Bkz. Yer.17:10; Yer.32:19.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş