Mezmurlar 57

57
57. Mezmur
(Mez.108:1-5)
Müzik şefi için - “Yok Etme” makamında Davut'un Miktamı -
Saul'dan kaçıp mağaraya sığındığı zaman
1Acı bana, ey Tanrı, acı,
Çünkü sana sığınıyorum;
Felaket geçinceye kadar,
Kanatlarının gölgesine sığınacağım.
2Yüce Tanrı'ya,
Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.
3Gökten gönderip beni kurtaracak,
Beni ezmek isteyenleri azarlayacak, Sela
Sevgisini, sadakatini gösterecektir.
4Aslanların arasındayım,
Alev kusan insanlar arasında yatarım,
Mızrak gibi, ok gibi dişleri,
Keskin kılıç gibi dilleri.
5Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
6Ayaklarım için ağ serdiler,
Çöktüm;
Yoluma çukur kazdılar,
İçine kendileri düştüler. Sela
7Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,
Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.
8Uyan, ey canım,
Uyan, ey lir, ey çenk,
Seheri ben uyandırayım!
9Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,
Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.
10Çünkü sevgin göklere erişir,
Sadakatin gökyüzüne ulaşır.
11Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,
Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.57 Düşmanların tehdidi altında kurtuluş için edilen dua (Mez.56 ile birçok bağlantı bulunur). Mezmurda, tehlikeli gecenin (“yatarım”, Mez.57:4) ardından gelen huzurlu sabah (“Seheri ben uyandırayım”, Mez.57:8) anlatılmaktadır (bkz. Mez.30:5; Mez.46:5; Mez.59:6,Mez.59:14,Mez.59:16; Mez.90:14). 7-11. ayetlerdeki sözler, küçük bir farkla Mez.108:1-5’de tekrar geçer. Yapısal olarak dua, her biri yedi İbrani dizesi ve üç beyitten meydana gelen iki eşit bölümden ve kurtarıcı işlerinden ötürü Tanrı’nın yüceliğinin vurgulandığı bir nakarattan (Mez.57:5,Mez.57:11) oluşmaktadır.
Mez.57 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yok etme Bkz. Mez.58; 59; 75 başlıklar. makamında Bkz. Mez.9 başlığa ait not. Miktamı Bkz. Mez.16 başlığa ait not. Saul’dan... zaman Bkz. 1Sa.22:1 ve 1Sa.24:1-3; ayrıca bkz. Mez.142 başlık.
57:1 Başlangıçta Tanrı’nın merhametli yardımı için yapılan yakarış. Kanatlarının gölgesine Bkz. Mez.17:8’e ait not.
57:2-3 Tanrı’nın yakarışı duyacağına ilişkin güven.
57:2 Benim için her şeyi yapan Bkz. Mez.138:8. Tanrı’nın Davut’u kral olarak meshetmesinin belirli bir amacı vardır; Davut’un düşmanlarının bu amacın gerçekleşmesini engellemelerine izin vermeyecektir (bkz. 1Sa.16:1,1Sa.16:12; 2Sa.7. bölüm).
57:3 Sevgisini, sadakatini Bkz. Mez.26:3’e ait not. sevgisini Bkz. Mez.6:4’e ait not.
57:4 Aslanların Mezmurlarda düşman çoğunlukla yırtıcı hayvanlara benzetilir (bkz. Mez.7:2’ye ait not). dilleri Bkz. Mez.5:9’a ait not.
57:5 Bkz. Mez.21:13; Mez.46:10 ve ilgili not; Mez.113:4-9; krş. Çık.14:4; Yşa.44:23; Yşa.59:19.
57:6-11 Arzu edilen kurtuluşu güvenle beklerken Tanrı’ya övgüler sunuluyor (bkz. yapısal olarak yakarıştan güven dolu sözlere ani geçiş, Mez.3:8’e ait not).
57:6 ağ... çukur Bkz. Mez.7:15; Mez.9:15 ve ilgili notlar.
57:7 Kararlıyım Bkz. Mez.112:7.
57:8 Uyan... Uyan Bkz. Yşa.52:1. ey lir, ey çenk Bkz. Mez.4; Mez.71:22 ; Mez.81:2’ye ait not.
57:9-10 Bkz. Mez.7:17; Mez.9:1’e ait notlar.
57:10 sevgin Bkz. Mez.6:4’e ait not. göklere erişir... gökyüzüne ulaşı r Bkz. Mez.36:5’e ait not.
57:11 Mezmurun nakarat kısmı (bkz. Mez.57:5 ve ilgili not) övgü sözlerinden oluşur (bkz. Mez.18:46; Mez.30:1; Mez.34:3; Mez.35:27; Mez.40:16; Mez.70:4; Mez.92:8; 97 :9; Mez.99:2; Mez.113:4; Mez.148:13).

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş