Mezmurlar 75

75
75. Mezmur
Müzik şefi için - “Yok Etme” makamında -
Asaf'ın mezmuru - İlahi
1Sana şükrederiz, ey Tanrı,
Şükrederiz, çünkü sen yakınsın[a],
Harikaların bunu gösterir.
2“Belirlediğim zaman gelince,
Doğrulukla yargılayacağım” diyor Tanrı,
3“Yeryüzü altüst olunca üzerindekilerle,
Ben pekiştireceğim onun direklerini. Sela
4Övünenlere, ‘Övünmeyin artık!’ dedim;
Kötülere, ‘Kaldırmayın başınızı!
5Kaldırmayın başınızı[b]!
Tepeden konuşmayın!’ ”
6Çünkü ne doğudan, ne batıdan,
Ne de çöldeki dağlardan doğar yargı.
7Yargıç ancak Tanrı'dır,
Birini alçaltır, birini yükseltir.
8RAB elinde dolu bir kâse tutuyor,
Köpüklü, baharat karıştırılmış şarap döküyor;
Yeryüzünün bütün kötüleri
Tortusuna dek yalayıp onu içiyor.
9Bense sürekli duyuracağım bunu,
Yakup'un Tanrısı'nı ilahilerle öveceğim:
10“Kıracağım kötülerin bütün gücünü,
Doğruların gücüyse yükseltilecek.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.75 Kibirli uluslar İsrail’in güvenliğini tehdit ettiği zaman söylenen güven tazeleyici bir ilahi.Asurlular’ın saldırılarının gerçekleştiği döneme ait olabilir (bkz. 2Kr.18:13-19:37; ayrıca bkz. Mez.11; 76). Konu bakımından Hanna’nın duasıyla (1Sa.2:1-10) benzerlikler taşır. Şükranla başlayıp (1Sa.75:1) övgüyle sona erer (1Sa.75:9-10). Mezmur, İbranice’de dört dizelik iki kıtadan meydana gelir. İlk kıta Tanrı’nın güven verici sözlerinden oluşur; ikinci kıta ise bu sözlere yeryüzünden verilen övgü dolu karşılıktır (bkz. Mez.73 başlığa ait not).
Mez.75 başlık Müzik şefi için Bkz. Mez.4 başlığa ait not. Yoketme Bkz. Mez.57; 58; 59 başlıklar. makamında Bkz. Mez.9 başlığa ait not. Asaf’ın Bkz. Mez.73 başlığa ait not. İlahi Bkz. Mez.30 başlığa ait not.
75:1 Mezmur, topluluğun şükranlarıyla başlar (bkz. Mez.7:17; Mez.28:7; Mez.30:12; Mez.35:18). sen yakınsın İbranice’den birebir çevirisi: “adın yakındır”. Harikaların Bkz. Mez.9:1’e ait not.
75:2-5 Tanrı kibirlilerden kesinlikle hesap soracaktır (krş. 2Kr.19:20-34).
75:3 Tanrı, kötülüğün güçlenmesi nedeniyle dünya ahlaksal yönden yozlaştığında da dünyayı ayakta tutacağına dair güvence verir (bkz. Mez.11:3’e ait not). direklerini “Dünya düzenini koruyan güç” anlamına gelen bir benzetme (bkz. Mez.24:2’ye ait not).
75:4-5 başınızı İbranice’den birebir çevirisi: “boynuzunuzu” (boynuz, güç simgesidir).
75:4 Övünenlere... Kötülere Mezmurda, kötülerin hem küstah (özellikle bkz. Mez.10; Mez.73:4-12; Mez.94:4; ayrıca bkz. Mez.31:23’e ait not) hem de akılsız olduğu belirtilir (bkz. Mez.14:1; Mez.74:18,Mez.74:22).
75:8 kâse Bkz. Mez.16:5’e ait not. baharat karıştırılmış Baharatlar ş arabın sarhoşluk etkisini arttırır (bkz. Ezg.8:2). İçkinin sertliği, Tanrı’nın yargısının sertliğini ifade eder. Tortusuna dek Tanrı suçların cezasını tam karşılığıyla verecektir.
75:9 Bkz. Mez.7:17’ye ait not. Bense Muhtemelen halk adına konuşan Levili koro şefidir; ancak Mez.74:12’de olduğu gibi muhtemelen burada da topluluk birey olarak verilmektedir (bkz. Mez.30 başlığa ait not). Yakup’un İsrail’in (bkz. Yar.32:28).
75:10 Doğruların Bkz. Mez.1:5’e ait not. yükseltilecek Bkz. Mez.75:7.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş