Mezmurlar 146

146
146. Mezmur
1RAB'be övgüler sunun!
Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.
2Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,
Var oldukça Tanrım'a ilahiler söyleyeceğim.
3Önderlere,
Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.
4O son soluğunu verince toprağa döner,
O gün tasarıları da biter.
5Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,
Umudu Tanrısı RAB'de olana!
6Yeri göğü,
Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,
Sonsuza dek güvenilir olan,
7Ezilenlerin hakkını alan,
Açlara yiyecek sağlayan O'dur.
RAB tutsakları özgür kılar,
8Körlerin gözünü açar,
İki büklüm olanları doğrultur,
Doğruları sever.
9RAB garipleri korur,
Öksüze, dul kadına yardım eder,
Kötülerin yolunuysa saptırır.
10RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,
Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.
RAB'be övgüler sunun!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

146:1-150:6 Bu beş mezmur, beş ilahiden oluşan son bir dizi (muhtemelen sürgün sonrası) olup hepsi de “RAB’be övgüler sunun!” haykırışlarıyla çevrilidir (bkz. Mez.106’ya ait not; ayrıca bkz. Mez.111-117). Mezmurlar Kitabı’nın bu son mezmurlarında topluluk önemli konuları seslendirmektedir: Siyon’un göksel Kralı’na (bkz. Mez.146:10; Mez.147:12; Mez.149:2), tüm yaratılışın yaratıcısı, sürdürücüsü ve Rabbi’ne (bkz. Mez.146:6; Mez.147:4,Mez.147:8-9,Mez.147:15-18; Mez.148:5-6); muhtaçların ve savunmasızların tek gerçek umuduna (bkz. Mez.146:5-9; Mez.147:2-3,Mez.147:6,Mez.147:11); halkına karşı birleşen dünyanın tüm güçleri karşı sında, nihai zafer kazanacakları güvencesini veren RAB’be (bkz. Mez.146:10; Mez.147:2,Mez.147:13-14; Mez.149:4-9) övgüler ve övgü çağrıları.
Mez.146 RAB’bin, umutsuz ve savunmasız imanlıların ihtiyaçlarını karşılamasının övüldüğü ilahi.
146:1 Ey gönlüm, RAB’be övgüler sun Bkz. Mez.103-104’ün giriş ve sonuç cümleleri. gönlüm Bkz. Mez.31:9’a ait not.
146:6 Yeri göğü... yaratan Bkz. Mez.121:2’ye ait not.
146:7 Ezilenlerin hakkını alan Bkz. Mez.9:9; Mez.10:18; Mez.103:6. Açlara yiyecek sağlayan Bkz. Mez.34:10; Mez.107:9; krş. Yşa.49:10. tutsakları özgür kılar Bkz. Mez.68:6; Mez.102:20; Mez.107:10,Mez.107:14; krş. Yşa.42:7 ve ilgili not; Yşa.61:1-3.
146:8 Körlerin gözünü açar Bkz. Yşa.29:18; Yşa.35:5; krş. Yşa.42:7; Yşa.43:8. İki büklüm olanları doğrultur Bkz. Mez.145:14. Doğruları Bkz. Mez.1:5’e ait not.
146:9 garipleri korur, Öksüze, dul kadına Bkz. Yas.10:18; krş. Yşa.1:17; ayrıca krş. Yer.22:16; Yak.1:27. Kötülerin yolunuysasaptırır Krş. Mez.104:35; Mez.145:20.
146:10 RAB... sonsuza dek... egemenlik sürecek Bkz. Mez.93:1 ve ilgili not. Siyon Bkz. Mez.9:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş