Mezmurlar 33

33
33. Mezmur
1Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!
Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.
2Lir çalarak RAB'be şükredin,
On telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.
3 O'na yeni bir ezgi söyleyin,
Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.
4Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,
Her işi sadakatle yapar.
5Doğruluğu, adaleti sever,
RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.
6Gökler RAB'bin sözüyle,
Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.
7Deniz sularını bir araya toplar,
Engin suları ambarlara depolar.
8Bütün yeryüzü RAB'den korksun,
Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.
9Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;
O buyurunca, her şey belirdi.
10RAB ulusların planlarını bozar,
Halkların tasarılarını boşa çıkarır.
11Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,
Yüreğindeki tasarılar kuşaklar boyunca değişmez.
12Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,
Kendisi için seçtiği halka!
13RAB göklerden bakar,
Bütün insanları görür.
14Oturduğu yerden,
Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.
15Herkesin yüreğini yaratan,
Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.
16Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,
Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.
17Zafer için at boş bir umuttur,
Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.
18Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,
Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;
19Böylece onları ölümden kurtarır,
Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.
20Umudumuz RAB'dedir,
Yardımcımız, kalkanımız O'dur.
21O'nda sevinç bulur yüreğimiz,
Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.
22Madem umudumuz sende,
Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.33 Mezmur üç ayetlik bir övgü çağrısıyla başlayıp övgülere karşılık olarak verilen üç ayet ile sona erer. RAB’bi yüceltme nedenleri Mez.33:4-19’da belirtilir; mezmurun bu kısımları büyük ihtimalle Levililer’den oluşan koro ve koro şefi tarafından okunurdu (bkz. 1Ta.16:4-5). “Yeni bir ezgi” ifadesi (bkz. Mez.33:3’e ait not), bu mezmurun Yehoşafat (bkz. 2Ta.20. bölüm) veya Hizkiya’nın (bkz. 2Kr.19. bölüm) krallık dönemlerinde Yahuda Krallığı’nın yaş adığı ulusal zaferin ardından RAB’bi yüceltmek için bestelenmiş olduğunu düşündürür (bkz. Mez.33:10-11,Mez.33:16-17).
33:1-3 Krş. Ef.5:19.
33:1 doğru insanlar Bkz. Mez.1:5’e ait not.
33:3 yeni bir ezgi Bkz. Mez.40:3; Mez.96:1; Mez.98:1; Mez.144:9; 149; Va.5:9; Va.14:3.
33:4 sözü Her şeyi yaratıp yöneten Tanrı’nın güçlü ve etkin sözü (bkz. Mez.107:20; Mez.147:15,Mez.147:18). doğrudur RAB’bin sözü her konuda bir ölçüttür, çünkü O’nun mükemmelliğini yansıtır.
33:5 Doğruluğu, adaleti Bkz. Mez.4:1’e ait not. sevgisi Burada, Tanrı’nın tüm yarattıklarına gösterdiği iyilik anlamındadır (bkz. Mez.36:5-9; Mez.104:27-28; ayrıca bkz. Mez.6:4’e ait not).
33:6 sözüyle Bkz. Yar.1. bölüm; Eyü.38:8-11.
33:7 bir araya toplar... depolar Bkz. Yar.1:9-10; Eyü.38:8-11; Özd.8:29; Yer.5:22.
33:8 RAB’den korksun Bkz. Mez.15:4’e ait not.
33:12 Ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not. Kendisi için seçtiği halka İsrail halkına (bkz. Yas.9:29).
33:18,22 Sevgisine Burada, özellikle RAB’bin halkıyla yaptığı antlaşmada verdiği bereket vaatleri söz konusudur (bkz. Mez.6:4’e ait not).
33:20 kalkanımız Bkz. Mez.3:3’e ait not.
33:21 yüreğimiz Bkz. Mez.5:9’a ait not. adına Bkz. Mez.5:11’e ait not.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş